In de kijker

Geef uw mening
over professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs.
Meer info ...
Infomoment machineveiligheid 6/02
Gastspreker Philip Pierloz (Vinçotte) lichtte er de machinerichtlijn toe specifiek voor schoolprojecten. Klik door voor de foto's en presentatie
Meer info ...
Knelpuntberoepen 2018
Zoektocht naar geschikt technisch personeel nog scherper door huidige conjunctuur.
Meer info ...
Provincie Oost-Vlaanderen projectoproep
voor meer gekwalificeerde uitstroom
Meer info ...
Technologica 24/05/18 Flanders Expo
Je kan GiP's en techniekworkshops inschrijven!
Meer info ...