RTC-projecten auto

RTC-contactpersoon: Henny Thienpondt | 09 267 73 91 | yelva@rtcoostvlaanderen.be


De projecten in het studiegebied auto richten zich naar leerlingen 3de graad secundair onderwijs van onderwijsinstellingen in Oost-Vlaanderen. De opleidingen zijn kosteloos voor de deelnemende scholen tenzij anders vermeld.

Het jaaractieplan 2018-2019 voorziet volgende projecten:

initiatie tot composietmaterialen

Aan RTC Oost- en West-Vlaanderen wordt gevraagd om een praktijkopleiding te voorzien voor leraren carrosserie met als thema: ‘initiatie tot composietmaterialen’. Leerlingen kunnen de theoretische kennis verwerven rond dit thema via het gratis e-learning aanbod Autowebtraining van EDUCAM. Op vraag van de leraren carrosserie komt de vraag voor een praktijkgerichte opleiding aluminium verbindings- en uitdeuktechnieken. Voor leerlingen carrosserie komen deze thema’s aan bod via het gratis ‘opleidingstraject koetswerk voor jongeren’ van EDUCAM.

Autowebtraining

Partner: EDUCAM
In de autosector voltrekt zich een voortdurende technologische evolutie. Het platform www.autowebtraining.be is één van de instrumenten die ontwikkeld zijn om lesgevers en jongeren te helpen om hun kennis over hoogtechnologische systemen naar een hoger niveau te tillen. Verschillende thema's komen aan bod; klimaatbeheersing, commonrail, diagnose, elektriciteit, HEV, oscilloscoop, geometrie (nieuw met 3D), emissiecontrole, ... Scholen kunnen kosteloos gebruik maken van dit aanbod.
contact: autowebtraining@educam.be - 02 778 63 30 - hoe hierop inschrijven? Ga naar www.autowebtraining.be / FAQ

Diagnose Car

Partners: vzw Connectief | Job On Wheels by Febiac

Diagnose Car omvat het poolen van recente voertuigen met de nodige diagnose-apparatuur en technische informatie. Per wagen worden diagnose-oefeningen (foutsimulaties) en opdrachten uitgewerkt. De leerkrachten krijgen voorafgaand opleidingen (via het train the trainer principe) van de autoconstructeurs en – importeurs om met de verschillende diagnose-apparatuur te leren werken. Het project Diagnose Car is meer dan alleen maar voertuigen poolen. Het gaat ook over het ter beschikking stellen en onderling delen van technische informatie, het opleiden van leerkrachten, een samenwerking met hogescholen, een betere samenwerking en een netwerk tussen leerkrachten in Vlaanderen voor verder info en de contactgegevens van de projectcoördinator zie  www.diagnosecar.be

Contact : projectcoördinator Diagnose Car dhr. Dirk Goyvaerts - dirk.goyvaerts@diagnosecar.be - 0474 / 52 47 14
Contact: stafmedewerker vzw Connectief mevr. Charline Van Osselaer - Charline@connectief.be - 0498 30 09 62

Didactische kofferset HEV (Hybride En Veiligheid)

Partner: EDUCAM

Deze kofferset bestaat enerzijds uit een didactisch bord HEV. De gebruiker krijgt een virtuele voorstelling van een elektrische aandrijving. Deze staat met behulp van een accu onder spanning waardoor reële metingen mogelijk zijn. Anderzijds is er ook een HEV-simulatiekit voorzien. De didactische kofferset kan gereserveerd worden bij RTC Oost-Vlaanderen via een kalendersysteem, zie rubriek ONTLENEN / AUTO op de RTC homepagina.

ONTLENEN GMTO-scoop /  AIRCOToestel Behr

Partner: Diagnose Car

De GMTO-scoop is een didactische koffer met een laptop - 4-kanaalscoop ATS5004 - cursusmapmotormanagementsystemen ESF1 - verkorte handleiding en ATIS-dvd is speciaal ontwikkeld om een snelle diagnose te stellen en metingen te verrichten aan automobiel elektronica.

Het materiaal ontlenen kan via www.diagnosecar.be .