CENTRAAL STAGE-AANVRAAGSYSTEEM SCHOOLJAAR 2018-2019

terug

LEERLINGEN 7 BSO THUIS-EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE

Planning:

OPGELET: onderstaande timing/proces is in elke provincie dezelfde

 • UITERLIJK tot en met dinsdag 4 september 2018 - 12u00: indienen stage-aanvraag door de scholen bij RTC Oost-Vlaanderen
 • woensdag 5 september 2018: RTC Oost-Vlaanderen controleert, vult aan indien nodig en stuurt de aanvragen door naar de afzonderlijke diensten gezinszorg.
 • van woensdag 5 september tot donderdag 13 september 2018: de diensten gezinszorg doen de matching van de stage-aanvragen leerlingen 7 BSO - TBZ
 • uiterlijk donderdag 13 september 2018 - 14u00: de diensten gezinszorg bezorgen RTC Oost-Vlaanderen de resultaten van de matching (leerling is geplaatst / leerling is niet-geplaatst + extra info rond periode stage, gegevens van de contactpersoon,...)
 • VANAF vrijdag 14 september 2018: de diensten gezinszorg brengen de scholen op de hoogte van elke geplaatste leerling + bezorgen de scholen ook de nodige contactgegevens en info om de stage te concretiseren vb. uitnodiging voor intakegesprek, de nodige formaliteiten.
 • UITERLIJK vrijdag 14 september 2018 - 9u00: RTC Oost-Vlaanderen verzamelt de gegevens van alle NIET-geplaatste leerlingen 7 BSO - TBZ en laattijdige stage-aanvragen en bezorgt een nieuwe lijst met aanvragen aan VIVO.
 • van vrijdag 14 september tot en met maandag 17 september 2018 - 14u00: ALLE diensten gezinszorg uit de verschillende provincies (=VLAAMS) trachten de laatste leerlingen 7 BSO - TBZ nog te matchen. Opnieuw brengen de diensten gezinszorg de scholen op de hoogte van elke geplaatste leerling + bezorgen ze de scholen ook de nodige contactgegevens en info om de stage te concretiseren vb. uitnodiging voor intakegesprek, de nodige formaliteiten.
 • maandag 17 september 2018 na 14u00: RTC Oost-Vlaanderen raadpleegt de lijsten van VIVO en brengt de scholen op de hoogte van de leerlingen waarvoor GEEN stageplaats werd gevonden + biedt mogelijke alternatieven aan (gesteund vanuit de pedagogische begeleiders van de verschillende onderwijsnetten)
 • dinsdag 18 september 2018: RTC Oost-Vlaanderen verstuurt de evaluatieformulieren i.k.v. het systeem naar de betrokken diensten gezinszorg en scholen.
 • maandag 1 oktober 2018:  START STAGES & alle input via de evaluatieformulieren binnen.
  N.B. in Oost-Vlaanderen: zou het starten met een stage voor een beperkt aantal leerlingen mogelijk zijn vanaf maandag 24 september 2018.

Inschrijven:

 • Inschrijven gebeurt via deze FORMULIEREN .
 • Te raadplegen: Handleiding voor scholen
 • Te raadplegen: Handleiding voor de diensten gezinszorg
 • Opgelet u gebruikt best de browser CHROME.
 • De leerkracht schrijft de leerling in bij de provincie waar hij/zij stage wil lopen.
  bv. Een leerling loopt school in Oost-Vlaamse secundaire school, maar is woonachtig in Vlaams-Brabant en wil daar ook stage lopen. Dan dient de leerling ingeschreven te worden in het centraal stage-aanvraagsysteem van de provincie Vlaams-Brabant!! Dit geldt ook voor de andere provincies.