Hout-Bouw

Voor concrete vragen en meer info: 09 267 73 91 | info@rtcoostvlaanderen.be

De community hout – bouw is een omvangrijke community met een grote variëteit aan activiteiten, specifieke noden en behoeftes.

Het studiegebied hout wordt gekenmerkt door snelle ontwikkelingen op vlak van innovatie envernieuwingen. Zowel uitrusting als bepaalde toepassingen evolueren. Het studiegebied bouw staat daar tegenover met een klassieker karakter. Maar ook binnen dit studiegebied moet men volop vooruitdenken. Nieuwe materialen en bouwprincipes vereisen een continue alertheid om de toekomstige bouwvakkers klaar te stomen.

We willen dit jaar een (lokale) dialoog opzetten met de verschillende partners uit zowel het onderwijsveld als de sector. We hopen vanuit deze dialoog acties te kunnen realiseren.Onderstaande thema’s zijn mogelijke invalshoeken:

  •         Stabiliteit en sterkteleer bij houtconstructies. Proeven op diverse houtconstructies en testen van de sterkte wordt steeds belangrijker. Hiervoor is specifieke kennis en infrastructuur noodzakelijk. We gaan samen met Woodwize en de partners uit het onderwijs bekijken hoe we deze nood op een duurzame manier kunnen beantwoorden.
  •           Sanitaire installaties is een deelsector van de bouw met een sterke nood aan innovatieve technische competenties. We zullen bekijken hoe we de scholen kunnen ondersteunen om up to date te blijven op vlak van kennis als infrastructuur. Hiervoor zullen naar analogie van West-Vlaanderen besprekingen opgestart worden met de confederatie Bouw Oost-Vlaanderen. De besprekingen voor dit project dienen nog opgestart te worden. Naast de studierichting Sanitiar – CV zullen wellicht ook Koeling en Warmte deel kunnen uitmaken van het project.
  •           De betrokkenheid van de Oost-Vlaamse scholen en de afstemming op hun noden blijft uiteraard het belangrijkste aandachtspunt voor deze community. Hiervoor zullen de nodige initiatieven en acties tot stand gebracht worden (projectgroepen, schoolbezoeken, sectoroverleg, inspiratiesessies, …)

 

 

Praktijkdag Dak | dinsdag 29 mei 2018 | Deinze

Dankzij de samenwerking tussen 4 bedrijven, IRS - Btech, VM Zinc, Rockwool, Recticel en RTC Oost- en West-Vlaanderen organiseerden we een inspiratie- en praktijkdag voor leerlingen rond dakwerken. Het werd een boeiende dag met toepassingen rond platte en hellende daken. Dit project krijgt in het schooljaar '18 -'19 zeker een vervolg. Meer info