Hout-Bouw

Uw RTC-contactpersoon: Isabelle Herteleer | 09 267 73 89 | isabelle@rtcoostvlaanderen.be

De community hout – bouw is een omvangrijke community met een grote variëteit aan activiteiten, specifieke noden en behoeftes.

Het studiegebied hout wordt gekenmerkt door snelle ontwikkelingen op vlak van innovatie envernieuwingen. Zowel uitrusting als bepaalde toepassingen evolueren. Het studiegebied bouw staat daar tegenover met een klassieker karakter. Maar ook binnen dit studiegebied moet men volop vooruitdenken. Nieuwe materialen en bouwprincipes vereisen een continue alertheid om de toekomstige bouwvakkers klaar te stomen.

We willen dit jaar een (lokale) dialoog opzetten met de verschillende partners uit zowel het onderwijsveld als de sector. We hopen vanuit deze dialoog acties te kunnen realiseren.Onderstaande thema’s zijn mogelijke invalshoeken:

  • Inzetten op het delen van infrastructuur en uitrusting: vooral binnen het studiegebied hout nemen de machines een prominente rol in. Voor de scholen is het onmogelijk deze investeringen op te volgen. We kunnen bekijken wie en hoe de scholen / bedrijven elkaar lokaal kunnen versterken.
  • ‘Veilig werken op hoogte’: deze klassieker maakt al vele jaren deel uit van het RTC-aanbod. Dit project wordt door de scholen als een meerwaarde gezien in de aanloop naar stage. Bovendien wordt door de scholen ook het belang van veiligheid naar voren geschoven. Anderzijds is dit project toe aan herbronning. In functie van vernieuwing en ruimte voor innovatie willen we dit jaar de verschillende pistes onderzoeken in functie van een gewijzigde invulling.
  • Materiaalkost: er werd reeds genoteerd dat de deze kost hoog kan oplopen binnen deze studiegebieden. We willen samen met de sector en de scholen op zoek gaan naar alternatieven of mogelijkheden om de kosten te drukken.

 

Praktijkdag Dak | dinsdag 29 mei 2018 | Deinze

Dankzij de samenwerking tussen 4 bedrijven, IRS - Btech, VM Zinc, Rockwool, Recticel en RTC Oost- en West-Vlaanderen organiseerden we een inspiratie- en praktijkdag voor leerlingen rond dakwerken. Het werd een boeiende dag met toepassingen rond platte en hellende daken. Meer info