Land- en tuinbouw

Uw RTC-contactpersoon:

RTC-projecten

Hydraulica-toepassingen in de land- en tuinbouw
Partners: Case IH | PCLT
De talrijke en hoogtechnologische landbouwtrekkers binnen de sector vragen steeds meer goed opgeleide techniekers. Het project biedt de mogelijkheid aan de scholen om de leerlingen, volgens hun niveau, kennis te laten maken met de diverse hydraulica-toepassingen en er praktisch mee aan de slag te gaan. Een expert in de materie stelt zijn kennis, de nodige apparatuur en didactische hulpmiddelen ter beschikking om de deelnemers volgens niveau te inspireren of te vervolmaken.
Deze opleiding leidt op in hydraulica aan de hand van toegepaste trekkerhydraulica.

Graafmachine
Partner: Gavarent - PCLT
In de Land- en Tuinbouwsector wordt een graafmachine dagelijks gebruikt. Een bijzonder machine die voldoende kennis en ervaring van de bestuurder vereist om zo veilig mogelijk het werk uit te voeren. Na 5 jaar werd het concept herwerkt en versterken we de leerkracht via een 3-daagse opleiding 'Graafmachine - instructeur'. Het volgen van deze opleiding is een voorwaarde om achteraf met de leerlingen op school aan de slag te gaan met de ter beschikking gestelde graafmachines. de school kan zelf instaan voor een eventuele examinering van de leerlingen door het PCLT na afloop van de ontleningsperiode. De graafmachines (1,5 ton en 3 ton) reserveren voor uw school kan via deze weg: Home-pagina RTC site / ONTLENEN / LAND -EN TUINBOUW / Graafmachines.

Agromachinepark
Partners: Fedagrim | Hogent | Thomas More | Husqvarna | andere ...
Meer info

Community

Land- en tuinbouw is een sector die heel snel evolueert. Deze evoluties situeren zich op verschillende vlakken: machines en uitrusting en duurzame veeteelt en landbouw zijn twee belangrijke voorbeelden. Bovendien gaan deze snelle evoluties gepaard met aanzienlijke investeringen. Het onderwijs dreigt de boot te missen als zeniet verder ondersteund worden.

Volgende items zullen prioritair aan bod komen binnen deze community:

  • Smart digital farming! Zal de job van de landbouwer er in de toekomst anders uitzien? Wordt hij een procesoperator die van op afstand zijn akkers verbouwt en vee voedt? Het zal wellicht niet zo’n vaart lopen. Maar diverse innovaties vinden ingang in de landbouw. Het is belangrijk het onderwijs hierbij te betrekken. Vanuit onze betrokkenheid binnen de stuurgroep van het ESF-project van het ILVO kunnen we snel acties realiseren.
  •  Dat de landbouwsector gekenmerkt wordt door grote en slimme machines hoeft geen betoog. We willen echter ook de machines en infrastructuur in de stal onder de aandacht brengen. Denken we hierbij aan melkrobot, mestinstallaties, …
  • De betrokkenheid van de Oost-Vlaamse scholen ende afstemming op hun noden blijft uiteraard het belangrijkste aandachtspuntvoor deze community. Hiervoor zullen de nodige initiatieven en acties tot standgebracht worden (projectgroepen, schoolbezoeken, sectoroverleg,inspiratiesessies, …)