Land- en tuinbouw

Voor concrete vragen en meer info: 09 267 73 91 | info@rtcoostvlaanderen.be

Land- en tuinbouw is een sector die heel snel evolueert. Deze evoluties situeren zich op verschillende vlakken:machines en uitrusting en duurzame veeteelt en landbouw zijn twee belangrijke voorbeelden. Bovendien gaan deze snelle evoluties gepaard met aanzienlijke investeringen. Het onderwijs dreigt de boot te missen als ze niet verder ondersteund worden. Binnen deze communitywerking willen we op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor bovenstaande uitdagingen.


  • Smart digital farming! Zal de job van de landbouwer er in de toekomst anders uitzien? Wordt hij een procesoperator die van op afstand zijn akkers verbouwt en vee voedt? Het zal wellicht niet zo’n vaart lopen. Maar diverse innovaties vinden ingang in de landbouw. Het is belangrijk het onderwijs hierbij te betrekken. Vanuit onze betrokkenheid binnen de stuurgroep van het ESF-project van het ILVO kunnen we snel acties realiseren
  • Dat de landbouwsector gekenmerkt wordt door grote en slimme machines hoeft geen betoog. We willen echter ook de machines en infrastructuur in de stal onder de aandacht brengen. Denken we hierbij aan melkrobot, mestinstallaties, …
  • De betrokkenheid van de Oost-Vlaamse scholen en de afstemming op hun noden blijft uiteraard het belangrijkste aandachtspunt voor deze community. Hiervoor zullen de nodige initiatieven en acties tot stand gebracht worden (projectgroepen, schoolbezoeken, sectoroverleg, inspiratiesessies, …)
Praktijkdag KEY-TEC: Key-Tec is gevestigd in Moerbeke-Waas en richt zich op de verkoop, verhuur en onderhoud van diverse grote machines in, onder andere, de land- en tuinbouwsector. Zij willen hun expertise graag delen met het onderwijs en plannen daarvoor praktijkdagen voor leerlingen. De voorwaarde om hieraan deel te nemen is wel dat de begeleidende leerkrachten de train the trainer hebben gevolgd. Onder het motto beelden zeggen meer dan woorden hierbij de link naar een youtube-filmpje van een testsessie die vorig jaar werd georganiseerd.
  • Meer info en inschrijven voor de TTT: klik hier
  • Meer info en inschrijven met leerlingen: klik hier