Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw is een sector die heelsnel evolueert. Deze evoluties situeren zich op verschillendevlakken:machines en uitrusting en duurzame veeteelt en landbouw zijntwee belangrijke voorbeelden. Bovendien gaan deze snelle evolutiesgepaard met aanzienlijke investeringen. Het onderwijs dreigt de boot temissen als ze niet verder ondersteund worden. Binnen dezecommunitywerking willen we op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voorbovenstaande uitdagingen.


  • Tuinbouwmechanisatie en dan vooral het veilig gebruik van de verschillende machines blijft voor de scholen hoog op de agenda staan. We zullen nagaan hoe we lokaal acties tot stand kunnen brengen met scholen en bedrijven als actieve partners.
  • De landbouwer van de toekomst zal sterk verschillen van de huidige job invulling. De innovatieve ontwikkelingen situeren zich op verschillende domeinen (landbouw, veeteelt, duurzaamheid, …) De scholen hebben nood aan ondersteuning om hun leerlingen klaar te stomen voor hun toekomstige job. We willen een aantal innovatieve spelers verzamelen en een inspirerend aanbod realiseren voor leerkracht en leerling.
  • Om bovenstaande te kunnen realiseren zullen we ons in eerste instantie informeren binnen het werkveld om onze slagkracht te vergoten. Via hen willen we de slaagkansen van mogelijke projectideeën verbeteren. Mogelijk nieuwe partners: ILVO – INAGRO – VILT – Boerenbond - …
  • Het idee leeft om een praktijkdag te organiseren waarop de leerkrachten en leerlingen kunnen kennismaken met tal van innovaties in de sector. Enkele mogelijkheden: gebruik van drones – smart digital farming – HighTech en duurzaamheid in de landbouw – stadslandbouw - …