Voeding

Voor concrete vragen en meer info: 09 267 73 91 | info@rtcoostvlaanderen.be

Aanvullend op een breed gamma aan opleidingen die vanuit de sector wordt georganiseerd, is er nood aan inspiratie rond vernieuwing en vooruitgang binnen het studiegebied voeding (zowel voor leerkrachten als leerlingen). Binnen dit studiegebied trekt men trouwens aan de alarmbel voor wat betreft instroom. Vernieuwing en innovatie kan een hefboom zijn voor een verbeterd imago van de sector voor de jongeren. We gaan van start met de creatie van een breed draagvlak en willen het werkveld uitvoerig bevragen. Vanuit deze contacten willen we een netwerk uitbouwen van bedrijven die inspanningen willen leveren voor de leerlingen. Tot slot is het de doelstelling met deze engagementen een inspiratiedag te organiseren voor de leerkrachten en leerlingen.

Onderstaande thema’s werden alvast naar voren geschoven:

  •           Voeding en duurzaamheid (voedselverspilling, korte keten, …)
  •           Specifieke productkennis (koffie, textura’s, bier tappen, ..)
  •           Voeding en gezondheid (dieetleer, allergenen, …)
  •           Specifieke voedingsthema’s: pop-up concept, exotisch koken, vegetarische keuken, ICT in de keuken
  •           De betrokkenheid van de Oost-Vlaamse scholen en de afstemming op hun noden blijft uiteraard het belangrijkste aandachtspunt voor deze community. Hiervoor zullen de nodige initiatieven en acties tot stand gebracht worden (projectgroepen, schoolbezoeken, sectoroverleg, inspiratiesessies, …)