Werking

Een community is gericht op het realiseren van innovatie in het studiegebied.

In het jaaractieplan borgen we het innovatieve aspect door ze in te bedden in de RTC-platformwerking en ze uit te werken via de communitywerking per studiegebied.

 • Het is het verhogen van de betrokkenheid van bedrijven en scholen in het studiegebied/de sector.
 • Het is de voorbereiding en prospectie van nieuw projectaanbod in samenwerking met scholen en bedrijven.
 • Het is het zoeken naar mogelijkheden om projecten van binnenuit te vernieuwen.
 • Het is het zoeken naar mogelijke alternatieven op maat van een school.
 • Het is het lokaal organiseren van de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven.
 • Het is het lokaal verankeren van projectaanbod.
 • Het is het inspireren van leerkrachten en uitblinken omwille van de innovatieve aanpak.
 • Het is het aftoetsen van actuele noden binnen het studiegebied en het zien en institutionaliseren van (succesvolle) opportuniteiten.


Een community is gericht op het realiseren van innovatie in het studiegebied.

In het jaaractieplan borgen we het innovatieve aspect door ze in te bedden in de RTC-platformwerking en ze uit te werken via de communitywerking per studiegebied.

 • Het is het verhogen van de betrokkenheid van bedrijven en scholen in het studiegebied/de sector.
 • Het is de voorbereiding en prospectie van nieuw projectaanbod in samenwerking met scholen en bedrijven.
 • Het is het zoeken naar mogelijkheden om projecten van binnenuit te vernieuwen.
 • Het is het zoeken naar mogelijke alternatieven op maat van een school.
 • Het is het lokaal organiseren van de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven.
 • Het is het lokaal verankeren van projectaanbod.
 • Het is het inspireren van leerkrachten en uitblinken omwille van de innovatieve aanpak.
 • Het is het aftoetsen van actuele noden binnen het studiegebied en het zien en institutionaliseren van (succesvolle) opportuniteiten.