Werking

Een community is gericht op het realiseren van innovatie in het studiegebied.

In het jaaractieplan borgen we het innovatieve aspect door ze in te bedden in de RTC-platformwerking en ze uit te werken via de communitywerking per studiegebied.

  • Het is het verhogen van de betrokkenheid van bedrijven en scholen in het studiegebied/de sector.
  • Het is de voorbereiding en prospectie van nieuw projectaanbod in samenwerking met scholen en bedrijven.
  • Het is het zoeken naar mogelijkheden om projecten van binnenuit te vernieuwen.
  • Het is het zoeken naar mogelijke alternatieven op maat van een school.
  • Het is het lokaal organiseren van de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven.
  • Het is het lokaal verankeren van projectaanbod.
  • Het is het inspireren van leerkrachten en uitblinken omwille van de innovatieve aanpak.
  • Het is het aftoetsen van actuele noden binnen het studiegebied en het zien en institutionaliseren van (succesvolle) opportuniteiten.