Zorg

RTC-contactpersoon: Henny Thienpondt | 09 267 73 91 | yelva@rtcoostvlaanderen.be

Sinds 2015 werd het aanbod in de 'zachte sector' volledig afgebouwd. Op vraag van het RTC-bestuur werd, in overleg met de sector (VIVO), bekeken hoe RTC een meer faciliterende rol kon spelen vanuit de platformopdracht.

Sinds september 2016 staat RTC in voor het overleg tussen de diensten gezinszorg Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse scholen met een studierichting in de 3de graad personenzorg, meer specifiek; 7 BSO thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige en/of 6 BSO verzorging.

Deze stuurgroep 'stages in de gezinszorg' komt tweemaal per jaar bijeen.

De activiteiten focussen zich op het coördineren en opvolgen:

 • van een uniform en centraal stage-aanvraagsysteem voor leerlingen 7 BSO thuis -en bejaardenzorg / zorgkundige - najaar 2017
 • van de inschrijvingen voor de zorgwandeling voor leerlingen 6 BSO verzorging - voorjaar 2018
Het Centraal stage-aanvraagsysteem voor leerlingen 7 BSO thuis -en bejaardenzorg / zorgkundige:

Via onderstaande formulieren (google docs) kunnen onderwijsinstellingen van het voltijds secundair onderwijs, hun stage-aanvraag indienen bij RTC Oost-Vlaanderen:.

formulier 1: Aanvraag stage gezinszorg: gegevens onderwijsinstelling:  (per onderwijsinstelling 1x in te vullen!!)
https://goo.gl/forms/NHBvqn2HFx7HSQna2


formulier 2: Aanvraag stage gezinszorg: gegevens van de stagiair:  (per stagiair in te vullen!!)
https://goo.gl/forms/jVJOtjgA1C16jvAz1

PLANNING TIMING:


 • indienen stage-aanvraag door de scholen bij RTC Oost-Vlaanderen: UITERLIJK tot en met maandag 4 september 2017
 • RTC Oost-Vlaanderen controleert, vult aan indien nodig en stuurt de aanvragen door naar de afzonderlijke diensten gezinszorg: dinsdag 5 september 2017
 • De diensten gezinszorg doen de matching van de stage-aanvragen leerlingen 7 BSO - TBZ: van woensdag 6 september tot donderdag 14 september 2017
  => de resultaten van de matching worden door de diensten gezinszorg aan RTC Oost-Vlaanderen doorgegeven op donderdag 14 september 2017.
 • RTC Oost-Vlaanderen verzamelt de gegevens van eventuele niet-geplaatste leerlingen 7 BSO - TBZ en bezorgt deze aanvragen naar alle diensten gezinszorg in Oost-Vlaanderen:  vrijdag 15 september 2017
 • De diensten gezinszorg proberen de laatste leerlingen 7 BSO - TBZ nog te plaatsen en bezorgen RTC Oost-Vlaanderen de resultaten: vrijdag 15 september 2017
 • RTC Oost-Vlaanderen brengt de scholen op de hoogte van de stage-aanvragen en de matching: maandag 18 september 2017
 • AANVANG stages ten vroegste (?) : maandag 25 september 2017

GEPLAND OVERLEG stuurgroep 'stages in de gezinszorg' onderwijsinstellingen en diensten gezinszorg in Oost-Vlaanderen:
datum & uur: donderdag 19 oktober 2017 - van 9u30 tot 11u30
locatie: @ Partena | Blue Towers | Sluisweg 2 | 9000 GENT | Gelieve ondergronds te parkeren in parking B!