Mobiel project ‘Veilig werken op hoogte’ - Module 2

terug naar de zoekpagina

Thema: Hout, Bouw
Organisator: RTC Oost-Vlaanderen i.s.m. FVB Oost-Vlaanderen, Edutec en Layher nv
Adres: VTS Sint-Niklaas, Breedstraat 152, 9100 Sint-NIklaas
Data: maandag 4 juni 2018
Duur: 8u - 16u30
Inhoud: Doelstellingen:

Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes
De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren
Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kunnen brengen

Opleidingsonderdelen:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige systeemstellingen
 • Kennis van het verankeren van de stelling
 • De lastenverdeling op de stelling kennen
Aan het theoretisch gedeelte (3u) wordt een praktijkluik van 5 uur gekoppeld waarin een aantal rolsteigers, een kaderstelling en een rosetsteiger worden opgebouwd volgens de eerder toegelichte principes.

Leerlingen krijgen in dit project de kans om het attest 'Veilig werken op hoogte - module 2' te behalen.

Gedurende de opleiding wordt van elke deelnemende leerling een indicatieve klembordproef afgenomen om de veiligheidsattitude en –kennis af te toetsen.
Doelgroep: Leerlingen 3de graad - Studiegebied Hout-bouw Enkel leerlingen van Oost-Vlaamse scholen die een convenant hebben afgesloten met het FVB komen in aanmerking voor deze opleiding.
Leervorm: Theorie en praktijk
Studiebewijs: Attest 'Veilig werken op hoogte - Module 2' via Edutec
Prijsinformatie: gratis voor scholen uit Oost-Vlaanderen
Meer informatie:

Praktisch:

Uurregeling: 8u – 12u en 12u30 – 16u30
Maximaal 12 cursisten per groep.
De opleidingen worden achtereenvolgens georganiseerd op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen (Deinze, Wetteren, Eeklo, Sint-Niklaas en Aalst).


Veiligheid:

 • Het veiligheidsprotocol beschrijft de verantwoordelijkheden en afspraken tussen de verschillende partners en deelnemers. Lees dit aandachtig!Download het veiligheidsprotocol.
 • De deelnemers dienen verplicht veiligheidsschoenen en handschoenen te voorzien. Veiligheidshelmen zijn ter plaatse ter beschikking.
 • Het naleven van de veiligheidsvoorschriften tijdens deze opleiding is heel belangrijk. Deze richtlijnen zijn gebundeld in het 'Veiligheidsprotocol'. Het niet naleven van dit protocol kan aanleiding geven tot het onmiddellijk stopzetten van de opleiding en niet uitreiken van de attesten. De veiligheidsrichtlijnen dienen op voorhand door de inschrijver en begeleider geconsulteerd te worden via deze link.
 • De begeleidende leerkracht van de deelnemende school dient tijdens de ganse duur van de opleiding aanwezig te zijn. Hij is mede verantwoordelijk voor het navolgen van de veiligheidsvoorschriften door de deelnemende leerlingen.


Max. deelnemers:     15
Aantal vrije plaatsen: 5
Volzet: nee
terug naar de zoekpagina