Zorgwandeling - sessie VM - 08u30-12u15

terug naar de zoekpagina

Thema: Zorg
Organisator: Diensten Gezinszorg Oost-Vlaanderen
Adres: Solidariteit voor het gezin | Tramstraat 61 | 9052 Zwijnaarde
Data: donderdag 22 maart 2018
Duur: 8u30 - 12u00
Inhoud: Tijdens de zorgwandeling wordt de thuiszorg voorgesteld aan de hand van 5 workshops.

Iedere workshop werd uitgewerkt door een dienst voor gezinszorg samen met een partner uit het onderwijs.
Elke workshop belicht een bepaald aspect van de gezinszorg aan de hand van doe-activiteiten die ingekleed zijn in concrete praktijksituaties

WS 1: Doelgroepen: de specifieke doelgroepen waar men in de gezinszorg wordt met geconfronteerd zoals de psychiatrische doelgroep, leven met een beperking, kraamzorg, leven met dementie etc…

WS 2: Pedagogisch handelen – hier staat men stil bij de specifieke omgang van een verzorgende met de zorgvrager enerzijds, anderzijds bij de samenwerking van de hulpverleners bij de zorgbehoevende.

WS 3: Zorg voor woon –en leefklimaat: hoe krijg je de huishoudelijke en verzorgende taken geklaard met oog voor de noden van en samen met je zorgvrager.

WS 4: Directe & indirecte zorg: deze workshop laat de leerlingen kennismaken met het werken met een tillift, de haarverzorging, de kraamzorgactiviteiten etc..

WS 5: Participatie: Men gaat met de leerlingen dieper in op de beroepshouding en deontologie enerzijds en de specifieke arbeidsomstandigheden en voorwaarden anderzijds.
Doelgroep: leerlingen 6 BSO verzorging
Prijsinformatie: € 5,00 per INGESCHREVEN leerling
Meer informatie: Per groep van 10 leerlingen dient een begeleidende leerkracht te worden voorzien!

* De begeleidende leerkracht dient verplicht een sessie “inwerking begeleidende leerkracht i.k.v. de zorgwandeling” gevolgd te hebben. De leerkracht kan dit eerder al gevolgd hebben of volgen op 06/02/2018 - 1/2 dag VM – hierop inschrijven kan ook via de site van RTC Oost-Vlaanderen.

* De zorgwandeling is kort en krachtig! Er wordt geen algemene pauze voorzien, gelieve de leerlingen hier op voorhand op voor te bereiden. Tussen 2 workshops is 10 minuten voorzien, als reflectiemoment, tijd om iets te drinken en voor de verplaatsing naar de volgende workshop.

* Er wordt geen drank voorzien, wie graag iets consumeert kan dit zelf meebrengen. We vragen wel om niets te consumeren in de aula of grote zalen of tijdens de workshops en geen lege verpakkingen achter te laten in de lokalen.

* Tijdens de zorgwandeling kunnen foto’s worden gemaakt. Gelieve de leerlingen hier attent op te maken en indien zij niet gefotografeerd wensen te worden, vragen wij dit kenbaar te maken aan de fotografen en zich dan uit beeld te plaatsen.
Meer informatie: * Na de zorgwandeling zal de school een debetnota ontvangen van RTC Oost-Vlaanderen voor het aantal ingeschreven leerlingen.

* Tot 7 kalenderdagen voor de zorgwandeling kan je wijzigingen aanbrengen in het aantal leerlingen dat effectief zal deelnemen aan de zorgwandeling, stuur je wijzigingen door via mail naar yelva@rtcoostvlaanderen.be.

* Vanuit het station Gent Sint-Pieters, kan je de buslijnen 49-70-71 en 72 nemen om de locatie van de zorgwandeling vlot te bereiken. (neem richting Zwijnaarde - afstappen aan de halte Tramstraat)

ONTHAAL SCHOLEN ZORGWANDELINGEN:
Gelieve STIPT aan te melden bij Solidariteit voor het Gezin - Tramstraat 61 | 9052 Zwijnaarde - uw contactpersoon ter plaatse is dhr. Mehmet Karanfil.

EVALUATIE: Na de zorgwandeling sturen we u vanuit de diensten gezinszorg een digitaal evaluatieformulier door. Gelieve dit op basis van een nabespreking met jullie leerlingen in de klas in te vullen. Op deze manier kunnen wij interessante bijsturingen doen voor onze toekomstige zorgwandelingen. Alvast bedankt!
U hoeft het evaluatieformulier dat verzonden wordt vanuit info@rtcoostvlaanderen.be NIET in te vullen.
Max. deelnemers:     100
Aantal vrije plaatsen: 29
Volzet: nee
terug naar de zoekpagina