Doelgroep 10-dagen

  • leerlingen uit 6 en 7 BSO
  • leerlingen uit 6 TSO en 7 Se-n-Se
  • leerlingen BuSO 5de leerjaren OV3 en ABO/integratiefase
  • leerlingen DBSO en leertijd
  • opmerking: graadsklassen kunnen eveneens inschrijven