Financiering

  • Een subsidie van het ministerie van Onderwijs & Vorming
  • Cofinanciering door ondernemingen of andere organisaties (bv. sectorale opleidingsfondsen)
  • Cofinanciering door lokale overheden (bv. provincie Oost-Vlaanderen - gemeente)