Financiering

  • Een subsidie van het ministerie van Onderwijs & Vorming
  • Cofinanciering door bedrijven of andere organisaties (bv. sectorale opleidingsfondsen)
  • Cofinanciering door lokale overheden (provincie Oost-Vlaanderen - gemeente)