Het team

RTC Oost-Vlaanderen

Emmanuel Depoortere

Coördinator

Tel. 09 267 73 93 emmanuel@rtcoostvlaanderen.be
 
Emmanuel is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van RTC Oost-Vlaanderen.

Henny Thienpondt

Consulente

Tel. 09 267 73 91
yelva@rtcoostvlaanderen.be

Henny is verantwoordelijk voor het studiegebied auto, land- en tuinbouw en het provinciegrensoverschrijdend aanbod. Ze volgt ook het duaal leren op de voet en staat tenslotte in voor de financiële ondersteuning van de vzw. Henny is bereikbaar op alle werkdagen uitgezonderd op woensdag.

 Liza Stormens

Consulente

Tel. 09 267 73 94
liza@rtcoostvlaanderen.be
Liza is verantwoordelijk voor het studiegebied mechanica-elektriciteit, land- en tuinbouw en de samenwerking met VDAB i.k.v de 10-dagen. Wat communicatie betreft, passeren o.a. het jaarverslag, de website, ... door haar handen.

Sofie Stoffijn

Consulente

Tel. 09 267 73 89
sofie@rtcoostvlaanderen.be
 

Sofie volgt de projecten en de platformwerking van hout-bouw op. Sofie staat ook in voor STEM. Martijn De Laender

Algemene InnoVET-coördinatie

Tel. 02 227 13 46
martijn.delaender@vlor.be
 
Voor al jullie vragen over InnoVET in het algemeen en verdere valorisatie.