Hout-Bouw

Uw RTC-contactpersoon: Isabelle Herteleer | 09 267 73 89 | isabelle@rtcoostvlaanderen.be

De projecten in het studiegebied Hout-Bouw richten zich naar leerlingen 3de graad secundair onderwijs van onderwijsinstellingen in Oost-Vlaanderen. De opleidingen zijn kosteloos voor de deelnemende scholen, tenzij anders vermeld. Het jaaractieplan 2017-2018 voorziet volgende projecten:

community-werking

De community hout – bouw is een omvangrijke community met een grote variëteit aan activiteiten, specifieke noden en behoeftes.
Het studiegebied hout wordt gekenmerkt door snelle ontwikkelingen op vlak van innovatie en vernieuwingen. Zowel uitrusting als bepaalde toepassingen evolueren. Het studiegebied bouw staat daar tegenover met een klassieker karakter. Maar ook binnen dit studiegebied moet men volop vooruit denken. Nieuwe materialen en bouwprincipes vereisen een continue alertheid om de toekomstige bouwvakkers klaar te stomen.
We willen dit jaar een (lokale) dialoog opzetten met de verschillende partners uit zowel het onderwijsveld als de sector. We hopen vanuit deze dialoog acties te kunnen realiseren. Onderstaande thema’s zijn mogelijke invalshoeken:

  • Inzetten op het delen van infrastructuur en uitrusting: vooral binnen het studiegebied hout nemen de machines een prominente rol in. Voor de scholen is het onmogelijk deze investeringen op te volgen. We kunnen bekijken wie en hoe de scholen / bedrijven elkaar lokaal kunnen versterken.
  • ‘Veilig werken op hoogte’: deze klassieker maakt al vele jaren deel uit van het RTC-aanbod. Dit project wordt door de scholen als een meerwaarde gezien in de aanloop naar stage. Bovendien wordt door de scholen ook het belang van veiligheid naar voren geschoven. Anderzijds is dit project toe aan herbronning. In functie van vernieuwing en ruimte voor innovatie willen we dit jaar de verschillende pistes onderzoeken in functie van een gewijzigde invulling.
  • Materiaalkost: er werd reeds genoteerd dat de deze kost hoog kan oplopen binnen deze studiegebieden. We willen samen met de sector en de scholen op zoek gaan naar alternatieven of mogelijkheden om de kosten te drukken.

 

 

Mobiel PROJECT bekistingsmateriaal

Partner: Wolftech
In de bouwsector  komen arbeiders dagelijks in contact met bekistingsmateriaal. Dankzij het vernieuwde project kunnen leerkrachten de vakmannen van morgen alvast voorbereiden op hun toekomstige job. Het RTC Oost-Vlaanderen biedt een pakket aan waarmee diverse oefeningen kunnen worden gerealiseerd. Er is eveneens digitale ondersteuning voorzien! Dit jaar organiseren we ook een TTT om het nieuwe materiaal te leren kennen. Inschrijven voor de TTT

Mobiel project ‘Veilig werken op hoogte’

Partners: Constructiv | Layher nv
Het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor iedereen die op een stelling werkt of deze helpt opbouwen, bepaalde voorwaarden op. RTC Oost-Vlaanderen stelt afwisselend op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen stellingmateriaal ter beschikking voor de praktische invulling van een 1-daagse opleiding ism. experten van Mensura.

AFWERKINGSTECHNIEKEN - LAKKEN & VERNISSEN

Partner: Hesse ism. RTC West-Vlaanderen
Een meubel afwerken op een professionele manier stelt de vakman voor behoorlijk wat uitdagingen. Het eindresultaat is afhankelijk van tal van factoren: de correcte voorbereiding van het hout, de gebruikte afwerkingsproducten, de spuittechniek, de omgevingsfactoren, … Door middel van een intensieve dagopleiding wil een professional van het bedrijf Hesse de deelnemers een grondige basis bijbrengen m.b.t. het kwalitatief afwerken van een meubel. Daarnaast organiseren we een TTT om ook de leerkracht de nodige kennis mee te geven.

maatmeubilair van de toekomst

Under construction!

 

archief

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen volgens de BEN-principes (bijna-energieneutraal) wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen en Europa. RTC werkte een project uit waarbij de scholen konden intekenen voor het bouwen van een didactisch demomodel. Voor meer info over dit deel van het project klik hier .