Jaaractieplan 2018-2019

In dit jaaractieplan maken we u bondig wegwijs doorheen de acties en prioriteiten voor het komenden schooljaar .

Het jaaractieplan is als volgt gestructureerd:

(A) acties i.f.v. de RTC-platformfunctie
(B) het ondersteunen van onderwijsinstellingen in het verwerven van relevante arbeidsmarktgerichte, techn(olog)ische competenties van leerlingen en leraren.
(C) de structurele kosten, deze kosten zijn verbonden met de werking en het beheer van de vzw.

De zes strategische doelstellingen geformuleerd in het strategisch plan 2015-2020 worden hierbij als uitgangspunt genomen:

1. Acties tot stand brengen vanuit een lokale dialoog tussen scholen en bedrijven.
2. Scholen ondersteunen op het vlak van noodzakelijke infrastructuur en apparatuur.
3. Verduidelijken van onze rol in het concretiseren van diverse vormen van werkplekleren.
4. Verhogen van projectdeelname zonder afbreuk van de kwaliteit van opleidingen.
5. Verhogen van de samenwerking tussen de verschillende RTC’s.
6. Participeren aan samenwerkingsprojecten om vanuit deze contexten onze organisatie duurzaam te verankeren.

Download:

Download het jaaractieplan 2018-2019 via deze link.