Knelpuntberoepen 2018

Werkgevers hebben al jaren problemen om geschikt technisch personeel te vinden. Met de huidige gunstige economische conjunctuur stelt dit tekort zich nog scherper. De social profit sector is minder conjunctuurgevoelig maar kampt met hetzelfde probleem om voldoende geschikt personeel te vinden.

Download het volledig VDAB-overzicht via deze link.
Meer trends en cijfers? https://www.vdab.be/trends