Land- en tuinbouw

Uw RTC-contactpersoon:
  • Henny Thienpondt | 09/267 73 91 | Yelva@rtcoostvlaanderen.be
  • Liza Stormens | 09/267 73 94 | liza@rtcoostvlaanderen.be 

De projecten in het studiegebied Land- en Tuinbouw richten zich naar leerlingen 3de graad secundair onderwijs van onderwijsinstellingen in Oost-Vlaanderen. De opleidingen zijn kosteloos voor de deelnemende scholen, tenzij anders vermeld. Het jaaractieplan 2018-2019 voorziet volgende projecten:

Hydraulica-toepassingen in de land- en tuinbouw

Partners: Case IH | PCLT

De talrijke en hoogtechnologische landbouwtrekkers binnen de sector vragen steeds meer goed opgeleide techniekers. Het project biedt de mogelijkheid aan de scholen om de leerlingen, volgens hun niveau, kennis te laten maken met de diverse hydraulica-toepassingen en er praktisch mee aan de slag te gaan. Een expert in de materie stelt zijn kennis, de nodige apparatuur en didactische hulpmiddelen ter beschikking om de deelnemers volgens niveau te inspireren of te vervolmaken.
Deze opleiding leidt op in hydraulica aan de hand van toegepaste trekkerhydraulica. 

Graafmachine

Partner: Gavarent - PCLT
In de Land- en Tuinbouwsector wordt een graafmachine dagelijks gebruikt. Een bijzonder machine die voldoende kennis en ervaring van de bestuurder vereist om zo veilig mogelijk het werk uit te voeren. Na 5 jaar werd het concept herwerkt en versterken we de leerkracht via een 3-daagse opleiding 'Graafmachine - instructeur'. Het volgen van deze opleiding is een voorwaarde om achteraf met de leerlingen op school aan de slag te gaan met de ter beschikking gestelde graafmachines. de school kan zelf instaan voor een eventuele examinering van de leerlingen door het PCLT na afloop van de ontleningsperiode. De graafmachines (1,5 ton en 3 ton) reserveren voor uw school kan via deze weg: Home-pagina RTC site / ONTLENEN / LAND -EN TUINBOUW / Graafmachines.

AGRO-MACHINEPARK

Partners: Fedagrim | Hogent | Thomas More | Husqvarna | andere ...
Momenteel zijn we volop bezig met de ontwikkeling van de 3de editie van het project! Nieuwe partnerschappen en een provinciale uitbreiding worden momenteel gerealiseerd. Hierover binnenkort meer!