Land- en tuinbouw

Uw RTC-contactpersoon: Isabelle Herteleer | 09267 73 89 | isabelle@rtcoostvlaanderen.be 

De projecten in het studiegebied Land- en Tuinbouw richten zich naar leerlingen 3de graad secundair onderwijs van onderwijsinstellingen in Oost-Vlaanderen. De opleidingen zijn kosteloos voor de deelnemende scholen, tenzij anders vermeld. Het jaaractieplan 2017-2018 voorziet volgende projecten:

Hydraulica-toepassingen in de land- en tuinbouw

Partners: Case IH | PCLT

De talrijke en hoogtechnologische landbouwtrekkers binnen de sector vragen steeds meer goed opgeleide techniekers. Het project biedt de mogelijkheid aan de scholen om de leerlingen, volgens hun niveau, kennis te laten maken met de diverse hydraulica-toepassingen en er praktisch mee aan de slag te gaan. Een expert in de materie stelt zijn kennis, de nodige apparatuur en didactische hulpmiddelen ter beschikking om de deelnemers volgens niveau te inspireren of te vervolmaken.
Deze opleiding leidt op in hydraulica aan de hand van toegepaste trekkerhydraulica. 

Graafmachine

Partner: Gavarent - PCLT
In de Land- en Tuinbouwsector wordt een graafmachine dagelijks gebruikt. Een bijzonder machine die voldoende kennis en ervaring van de bestuurder vereist om zo veilig mogelijk het werk uit te voeren. Na 5 jaar werd het concept herwerkt en versterken we de leerkracht via een 3-daagse opleiding 'Graafmachine - instructeur'. Het volgen van deze opleiding is een voorwaarde om achteraf met de leerlingen op school aan de slag te gaan met de ter beschikking gestelde graafmachines. de school kan zelf instaan voor een eventuele examinering van de leerlingen door het PCLT na afloop van de ontleningsperiode.

AGRO-MACHINEPARK

Partners: Fedagrim | Hogent | KTA Mobi | Hilaire Van der Haeghe | SDF | Husqvarna | Educam | Fedagrim
In het voorjaar van 2018 leidt de samenwerking tussen bovenstaande partners tot de mogelijkheid om de scholen te laten kennis maken met innovatief land- en tuinbouwmateriaal. Na een bijscholing van de leerkrachten kunnen zij met hun leerlingen zelfstandig en praktisch aan de slag.
Dit jaar staan volgende zaken centraal: Amazon zaaimachine | SDF trekker uitgerust met Agrosky | Husqvarna tuinbouwmachines. Meer info