Land- en tuinbouw

Uw RTC-contactpersoon: Isabelle Herteleer | 09267 73 89 | isabelle@rtcoostvlaanderen.be 

De projecten in het studiegebied Land- en Tuinbouw richten zich naar leerlingen 3de graad secundair onderwijs van onderwijsinstellingen in Oost-Vlaanderen. De opleidingen zijn kosteloos voor de deelnemende scholen, tenzij anders vermeld. Het jaaractieplan 2017-2018 voorziet volgende projecten:

community-werking

Land- en tuinbouw is een sector die heel snel evolueert. Deze evoluties situeren zich op verschillende vlakken:machines en uitrusting en duurzame veeteelt en landbouw zijn tweebelangrijke voorbeelden. Bovendien gaan deze snelle evoluties gepaard met aanzienlijke investeringen. Het onderwijs dreigt de boot te missen als ze niet verder ondersteund worden. Binnen deze communitywerking willen we op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor bovenstaande uitdagingen.


  • Tuinbouwmechanisatie en dan vooral het veilig gebruik van de verschillende machines blijft voor de scholen hoog op de agenda staan. We zullen nagaan hoe we lokaal acties tot stand kunnen brengen met scholen en bedrijven als actieve partners.
  • De landbouwer van de toekomst zal sterk verschillen van de huidige job invulling. De innovatieve ontwikkelingen situeren zich op verschillende domeinen (landbouw, veeteelt, duurzaamheid, …) De scholen hebben nood aan ondersteuning om hun leerlingen klaar te stomen voor hun toekomstige job. We willen een aantal innovatieve spelers verzamelen en een inspirerend aanbod realiseren voor leerkracht en leerling.
  • Om bovenstaande te kunnen realiseren zullen we ons in eerste instantie informeren binnen het werkveld om onze slagkracht te vergoten. Via hen willen we de slaagkansen van mogelijke projectideeën verbeteren. Mogelijk nieuwe partners: ILVO – INAGRO – VILT – Boerenbond - …
  • Het idee leeft om een praktijkdag te organiseren waarop de leerkrachten en leerlingen kunnen kennismaken met tal van innovaties in de sector. Enkele mogelijkheden: gebruik van drones – smart digital farming – HighTech en duurzaamheid in de landbouw – stadslandbouw - …

Hydraulica-toepassingen in de land- en tuinbouw

Partners: Case IH | PCLT

De talrijke en hoogtechnologische landbouwtrekkers binnen de sector vragen steeds meer goed opgeleide techniekers. Het project biedt de mogelijkheid aan de scholen om de leerlingen, volgens hun niveau, kennis te laten maken met de diverse hydraulica-toepassingen en er praktisch mee aan de slag te gaan. Een expert in de materie stelt zijn kennis, de nodige apparatuur en didactische hulpmiddelen ter beschikking om de deelnemers volgens niveau te inspireren of te vervolmaken.
Deze opleiding brengt de beginselen van hydraulica aan de hand van toegepaste trekkerhydraulica. Binnen  jaaractieplan zal de inhoud van de opleiding uitgebreid worden met de elektrotechnische aandrijving van landbouwtrekkers.

Graafmachine

Partner: Gavarent
In de Land- en Tuinbouwsector wordt een graafmachine dagelijks gebruikt. Een bijzonder machine die voldoende kennis en ervaring van de bestuurder vereist om zo veilig mogelijk het werk uit te voeren. Met deze initiatie-opleiding kunnen leerlingen een basiservaring verwerven met de graafmachine. De lesgever komt met enkele machines naar de school zodat de leerlingen praktisch aan de slag kunnen gaan

AGRO-MACHINEPARK

Partners: Fedagrim | Hogent | KTA Mobi | Hilaire Van der Haeghe | SDF | Husqvarna | Educam | Fedagrim
In het voorjaar van 2018 leidt de samenwerking tussen bovenstaande partners tot de mogelijkheid om de scholen te laten kennis maken met innovatief land- en tuinbouwmateriaal. Na een bijscholing van de leerkrachten kunnen zij met hun leerlingen zelfstandig en praktisch aan de slag.
Dit jaar staan volgende zaken centraal: Amazon zaaimachine | SDF trekker uitgerust met Agrosky | Husqvarna tuinbouwmachines. Meer info