Link met het leerplan

Op een vraag van een school om gebruik te maken van het 10-dagen aanbod, wordt enkel ingegaan indien die competenties voorkomen in het leerplan, in een gerelateerde beroepskwalificatie of in de VDAB-fichevan de gerelateerde beroepsuitweg(en).
Leerlingen voor wie bepaaldecompetenties verplicht zijn volgens het leerplan, krijgen voorrang.Indien er daarnaast nog capaciteit beschikbaar is, kunnen leerlingendeelnemen voor wie de beoogde competenties optioneel zijn volgens hetleerplan.
Op die manier krijgen de leerlingen die de beoogdecompetenties het meest nodig hebben, voorrang.