Lokale actienetwerken

Vanuit een concrete opportuniteit brengen we lokaal scholen en bedrijven bijeen. We leggen indien mogelijk de link naar lokale besturen en delen de kennis/het concept i.f.v. het multipliceren in andere regio’s.


RTC Oost-Vlaanderen wil de platformopdracht verder verfijnen: we ervaren dat bedrijven en scholen zich makkelijker engageren in lokale projecten. De steun van lokale overheden kan cruciaal zijn om de duurzaamheid van projecten te garanderen.

We willen vooreerst voortbouwen op wat nu reeds bestaat aan lokale netwerken tussen scholen/bedrijven/sectoren/lokale besturen. In tweede instantie willen we proactief nieuwe netwerken opzetten. De opzet van drie pilots in Oost-Vlaanderen met minstens één actie per pilot.

We willen deze netwerken verder ondersteunen om, in dialoog, vanuit hun noden/mogelijkheden/beperkingen tot concrete engagementen te komen.
We willen ervaring/knowhow van deze lokale pilots ter inspiratie aan andere scholen/bedrijven aanbieden om (op langere termijn) over de provincie uit te rollen.

RTC speelt hier een faciliterende rol:

- brengt spelers bij elkaar
- ondersteuning om tot visievorming en samenwerking te komen
- onderling leren stimuleren
- bovenlokale kennis, expertise en ervaringen (uit andere lokale platformen) binnenbrengen
- de netwerken bijstaan in de praktische en organisatorische uitvoering.

Strategische doelstellingen

- Acties tot stand brengen vanuit een lokale dialoog tussen scholen en bedrijven.
- Scholen ondersteunen op vlak van noodzakelijke infrastructuur en apparatuur.
- Verduidelijken rol in het concretiseren van diverse vormen van werkplekleren.
- Participeren aan samenwerkingsprojecten om onze organisatie duurzaam te verankeren.

Geïnteresseerd om als bedrijf deel te nemen?

Neem contact op met Emmanuel Depoortere | 09 267 73 93 of emmanuel@rtcoostvlaanderen.be