Missie VVOB Ecuador 2018

Uw RTC-contactpersoon: Emmanuel Depoortere | 09 267 73 93 | emmanuel@rtcoostvlaanderen.be

Situering:

Sinds vijf jaar heeft RTC Oost-Vlaanderen een structurele samenwerking met VVOB vzw.  VVOB – education for development werkt aan de duurzame verbetering van het onderwijs in Vlaanderen en het buitenland. Uitgangspunt is dat kwaliteitsvol onderwijs gelijke kansen verzekert voor iedereen en de sleutel is voor een rechtvaardige wereld. In de samenwerking deelt RTC expertise in het opzetten van projecten tussen het technische en arbeidsmarktgericht onderwijs enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds. De projecten worden gerealiseerd in Ecuador. Maar ook met Suriname zijn er contacten.

 

Missie 2018:

In maart 2018 (24/03/18-31/03/18) vond een derde missie naar Ecuador plaats.  Opzet was het verduurzamen van de RTC-projecten die er sinds vier jaar lopen in de pilootregio's (Santo Domingo de los Tsáchilas en Manabi). In totaal een 18-tal projecten gebaseerd op het Vlaamse RTC-model. Op basis van de opgedane ervaringen wenst het ministerie van onderwijs van Ecuador het RTC-concept nu verder uit te dragen over het gehele land. In 2018 wenst men 24 extra RTC-projecten te realiseren.  De bijdrage van RTC Oost-Vlaanderen bestaat uit het leveren van expertise in het analyseren van de ervaringen i.f.v. het institutionaliseren van de RTC-projecten zowel op het terrein als in rechtstreeks overleg met het ministerie van onderwijs. Tenslotte werd ook Technologica als nieuw concept gelanceerd als een manier om school-bedrijf met elkaar te verbinden. Het streven naar een maatschappelijke opwaardering van het technisch en arbeidsmarktgericht onderwijs is daarbij het doel.