Missie VVOB Suriname 2015

Het doel van de samenwerking met RTC Oost Vlaanderen was ondersteuning (door inzet en uitwisseling van expertise, training en begeleiding) in het traject ter versterking van:

• de capaciteit van de HB, BNO, CBNO en LOBO m.b.t. het ontwikkelen en implementeren van een visie op samenwerking met het bedrijfsleven;
• het opzetten van duurzame samenwerkingsstructuren met het bedrijfsleven en productiesectoren en betrokken ministeries en MINOV-afdelingen.

Voor de zending in februari 2015 is het doel meer specifiek:

- Kennis delen over visie op samenwerking lager beroeps onderwijs en bedrijfsleven, vanuit (inter)nationaal perspectief en actuele ontwikkelingen op dit gebied;
- Delen van de kennis en ervaring rond opzet en werking van RTC-concept;
- De Surinaamse onderwijs- en bedrijfscontext (arbeidsmarkt) van het Lager BeroepsOnderwijs leren kennen
- Verkennen van mogelijkheden tot samenwerking en komen tot een gedragen plan van aanpak voor een structurele samenwerking.
- Adviseren rond de praktische aanpak van het maken van de win win link met het Bedrijfsleven voor aftasting eerste samenwerkingsmogelijkheden via een goede praktijkoefening. (e.g. mapping/ identificatie & benadering partner: hoe interesse te wekken, behouden en te verdiepen/verbreden?)

Tijdens de zending zullen oriënterende school- en bedrijfsbezoeken afgelegd worden. HB en BNO/CBNO zullen ondersteund worden bij een praktijkoefening voor het opzetten van een duurzame samenwerkingsvorm met het bedrijfsleven. Er zal in 1 dagdeel voor HB, BNO, CBNO en leden van de SNTA een presentatie verzorgd worden over de werking van een Regionaal TrainingsCentrum in Oost-Vlaanderen.
6. Verwachte resultaten

Op het einde van de zending:

- Heeft de Vlaamse partners zich georiënteerd op de Surinaamse school- en bedrijfscontext (Secundair Onderwijs, type LBO).
- Heeft de Vlaamse partners zich georiënteerd op de huidige werkwijze en de uitdagingen en kansen voor het opzetten van duurzame samenwerkingsrelaties tussen het lager beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.
- Is de kennis en het inzicht versterkt van belangrijke stakeholders binnen de Hoofdafdeling Beroepsonderwijs, het Bureau Nijverheids Onderwijs, Coordinatoren BNO, kader van LOBO en leden van de SNTA omtrent de visie op samenwerking met het bedrijfsleven en het model van RTC Oost-Vlaanderen uitgelegd;
- Zijn de eerste praktische adviezen gegeven rond opbouw van een samenwerkingsverband met een bedrijvengroep/tak vanuit een concrete praktijkoefening met de Surinaamse partner.
- Is er een goede basis gelegd voor verdere samenwerking tussen RTC Oost-Vlaanderen en de Surinaamse partners.
- Is met de partners een vervolgtraject rond versterking samenwerking met het bedrijfsleven uitgestippeld en de ondersteuning vanuit het RTC Oost-Vlaanderen verder gedefinieerd.