Ondersteuning

Permanente ondersteuning door een instructeur

In het kader van de 10 dagenregeling geeft VDAB vanaf volgend schooljaar 2016-2017 de scholen de mogelijkheid een instructeur in te huren aan kostprijs (zonder infrastructuurkosten) indien een leraar zich (nog) niet competent voelt.

De permanente ondersteuning van de leraar tijdens de lessen door een instructeur is een nieuw aanbod waardoor de leraar zich, ondersteund door een instructeur, verder kan ontwikkelen in het werken met de VDAB-infrastructuur. De leraar blijft de begeleider, moet aanwezig zijn en participeren aan de opleiding.

Tarief: €200/halve dag (dit is inclusief 10% commerciële korting).Inschrijven: Wie van dit aanbod gebruik wil maken, kan contact opnemen met de contactpersonen van de betrokken competentiecentra.

Wie al ingeschreven heeft voor het VDAB 10 dagen-aanbod:
hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen,
vraagt - wanneer de VDAB-consulenten contact met hen opnemen over hun inschrijving - expliciet naar ondersteuning door een instructeur.

Nog steeds van toepassing:
Naast bovenstaande, blijft het reeds bestaande aanbod eveneens gelden:
een TTT tegen betaling aan de geldende tarieven,
per schooljaar gratis maar verplichte wegwijssessies over het gebruik van de leerateliers,
vrijblijvende schaduwdagen waar leerkrachten gratis kunnen komen dubbellopen en oefenen,de VDAB-instructeurs oefenen controle uit op het veilig verloop en assisteren waar nodig (zonder vrijstelling van andere taken).