Mail niet zichtbaar? Klik hier…
RTC Oost-Vlaanderen
januari 18/01/2017 nr. 105
In de kijker
Lokaal Actienetwerk FIETS!:
de samenwerking met VAN DEN BERGHE nv, OXFORD BIKES levert meteen een mooi aanbod op voor zes Oost-Vlaamse scholen met een studierichting tweewielers en/of fietsmecanicien.  Het bedrijf uit St-Niklaas voorziet twee didactische fietsen per school. In samenwerking met SHIMANO worden momenteel opleidingsmogelijkheden voor  leerkrachten en leerlingen bekeken. I.f.v. het realiseren van een overlegplatform tussen de betrokken scholen werd beslist om tweemaal per jaar een overleg te voorzien. RTC trekt dit overleg en staat in voor de praktische organisatie. We hopen op een groeiend verhaal voor ons fietsnetwerk. Meer info

Onderwijshervorming secundair:
op 13/01 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord. Het toekomstige studieaanbod voor de 2de en de 3de graad ligt vast. De 8 studiedomeinen zijn taal en cultuur, STEM, kunst en creatie, land- en tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, en voeding en horeca. Meer info

STEM-bedrijventraject@RTC:
  op 12/01 ging het STEM-bedrijventraject@RTC van start bij NIKO in Sint-Niklaas en we verwelkomden 35 deelnemers. Het is een interactief leermoment rond STEM-onderwijs binnen het TSO / BSO met de bedrijfscontext en een realistische bedrijfsopdracht als uitgangspunt. Voor het vervolg van het leerttraject dit voorjaar zijn we nog te gast bij Van Hoecke, SVK, Krinkels en Siemens. Meer info

Het Vlaams Lerend Netwerk STEM in het Secundair Onderwijs lanceerde een enquête voor de Vlaamse secundaire scholen met de bedoeling om de huidige stand van zaken rond STEM in kaart te brengen en om de specifieke noden van de scholen en de onderwijsactoren te verzamelen. Het netwerk wordt ondersteund door het Departement Onderwijs & Vorming en wordt gedragen door UC Leuven-Limburg, Odisee, Hogeschool Gent, Vives en Arteveldehogeschool. Men hoopt zoveel mogelijk respons te ontvangen. Meer info
 
SID-in voor laatstejaars secundair. Maak kennis met onderwijsinstellingen, opleidingen en beroepen. Voor Oost-Vlaanderen van 19 t.e.m. 21/01 Meer info
Lokale actienetwerken: vanuit een concrete nood brengen we scholen uit het technisch en beroepssecundair en bedrijven bijeen.Uitgangspunt is dat reële arbeidssituaties, praktijkgerichte vormingen,praktijklessen in bedrijven, gastsprekers, deelnemen aan externe initiatieven een verrijking zijn voor de schoolcontext en leiden tot aantrekkelijker technisch en beroepsonderwijs.  De opzet van drie pilots in Oost-Vlaanderen is onze ambitie. Bezorg ons uw vraag. We gaan ermee aan de slag en bekijken of we vanuit de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven tot een oplossing kunnen komen! Meer info . Contacteer Liza Stormens 09 267 73 94 of liza@rtcoostvlaanderen.be

Open zondagen in Het Beroepenhuis: leerlingen van 11 tot 14 jaar en hun ouders krijgen er samen een concreter beeld van de (vele) eigen talenten in een persoonlijke Talentenkaart; essentieel voor sterke keuzes in de toekomst. Een extra troef voor de dialoog thuis over de verdere schoolloopbaan. Download flyers en/of bestel posters via deze link. Meer info

Auto
Nieuwe Lastechnieken (2-daagse): i.s.m. EDUCAM voor autoschadeherstellers met laservaring, die de recentste ontwikkelingen op gebied van lassen verder willen uitdiepen. Meer info  OPGELET: inschrijven kan nog t.e.m. 19/01- 12u00!

Chemie
Open Lab-dag bij Eastman: op 15/02 organiseert Eastman Gent Noord een infomoment voor leerkrachten chemie in het kader van de organisatie van een Open Lab dag voor laatstejaarsstudenten. Tijdens het Open Lab evenement krijgen studenten de kans om in aanraking te komen met een hoogtechnologisch researchlaboratorium en de verschillende aspecten van R&D. Er is aandacht voor organische synthese, scheidingstechnieken, analyse en het volledige traject van een project doorheen R&D en het vervolgtraject naar productie. Inschrijven kan via deze link .

Hout/Bouw
Save the date (x2) - binnenkort meer info:
  • Inspiratiesessie bij LMC op 14/03 van 9u - 12u: leerkrachten actief binnen het studiegebied Hout worden uitgenodigd door LMC te Beervelde (functioneel meubelbeslag). We kunnen kennismaken met hun activiteiten en samen op zoek gaan naar mogelijke samenwerkingen.
  • Praktijkdag Duurzaam Bouwen voor laatstejaars leerlingen op 27/04 van 9u - 16u: In samenwerking met CEDUBO en een 6-tal toonaangevende bedrijven organiseren we bij de VDAB van Hamme een praktijkdag voor laatstejaars. Met verschillende, uiteenlopende toepassingen rond luchtdichtheid zullen in de praktijk kennis gemaakt kunnen worden via de praktijkstands van bedrijven.

Mechanica-Elektriciteit

Smeertechnieken: bij ArcelorMittal Gent-Luik kunnen laatstejaars uit TSO of Se-n-Se terecht voor een opleiding over smeertechnieken. Er zijn nog twee data vrij in maart! Meer info en inschrijven

Technologica:
al zicht op de eindwerken die zullen deelnemen op 16 mei 2017? Of interesse om een techniekworkshop te geven? Meer info en inschrijven

Discover Metal-Alliance.be Award:
van 22 t.e.m. 24/03 vindt MTMS, de technologiebeurs voor de bewerking en transformatie van materialen,plaats in Brussel. Laatstejaars TSO/BSO kunnen er op ontdekkingstochten voeren er een opdracht uit op een stand van een deelnemend bedrijf.Elke deelnemende school gaat meteen prijs naar huis. Meer info en inschrijven!

Voeding
Mobiel pakket kookmateriaal: het mobiel pakket is in het voorjaar nog enkele periodes ter beschikking van de scholen. Via deze link kan je een voorkeursperiode aanduiden om met de leerlingen op school aan de slag te gaan.

 

facebook Contact Nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit. Vlaanderen is onderwijs en vorming logo