STEM-projecten

Afstemmen op projectmatig werken

In het schooljaar 2018-2019 starten in Oost-Vlaanderen 10 verschillende STEM-projecten op. De projecten werden weerhouden n.a.v. de STEM-projectoproep vorig schooljaar. Met de projecten wordt verder ingezet op de rechtstreekse samenwerking school-bedrijf. Het projectmatig werken vormt het uitgangspunt.

Doelgroep

3de graad beroepsgericht en technisch onderwijs (tso-bso-clw-buso) uit Oost-Vlaanderen

Voorwaarden

 • LEERLINGEN: het project moet uitgevoerd worden door leerlingen uit verschillende studierichtingen.
 • BEDRIJFSLEVEN: het project moet een meerwaarde en samenwerking creëren zowel voor het onderwijs als bedrijf/organisatie. Omschrijf het blijvend effect van het project voor de betrokken partijen.
 • ENGAGEMENT: deelnemen is een engagement aan het volledige STEM-traject.

Wat willen we bereiken?

 • STEM-didactiek en projectwerking bevorderen
 • Positieve profilering beroepsgericht en technisch onderwijs
 • Werken aan kwaliteitsverbetering
 • Samenwerking school en bedrijf versterken
 • Community STEM: delen van goede voorbeelden, handvaten voor leerkrachten ifv studierichtingoverstijgende samenwerking

Aan welke criteria moet het project voldoen?

 • MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE: link met één of meerdere gebieden ‘Visie 2050':
  • circulaire economie
  • slim wonen en leven
  • industrie 4.0
  • levenlang leren en dynamische levensloopbaan
  • zorg en welzijn 4.0
  • vlot en veilig mobiliteitssysteem
  • energietransitie
  • Meer info over de transitiegebieden vind je via deze link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050
  • Download hier de publicatie over visie 2050
 • STUDIERICHTINGOVERSTIJGEND: Het moet studierichting- en/of schooloverstijgend zijn.
 • STEM: Op welke manier komen de verschillende elementen van STEM aan bod binnen het project?
 • AANVRAAGFORMULIER: Het idee wordt uitgewerkt in het aanvraagformulier waar we op een beknopte manier peilen naar de doelstelling, de mijlpalen, team en het vooropgestelde resultaat.