Oproep STEM-projecten

Afstemmen op projectmatig werken

Volgend schooljaar willen we graag samen met jullie een STEM-projecten uitwerken, op basis van de opgedane kennis en expertise die al in de school aanwezig is. We voorzien voor elk weerhouden project, maximaal 1.000 euro. Deze middelen moeten gebruikt worden om het project te realiseren. Een eerste schijf van 500 euro wordt uitbetaald bij goedkeuring van het project in juni 2018. Een tweede schijf wordt uitbetaald vanaf mei 2019, na verantwoording van de uitgaven.

Wie kan een project indienen?

3de graad beroepsgericht en technisch onderwijs (TSO, BSO, CLW, BuSO) uit Oost-Vlaanderen

Voorwaarden

 • LEERLINGEN: Het project moet uitgevoerd worden door leerlingen uit verschillende studierichtingen.
 • BEDRIJFSLEVEN: Het project moet een meerwaarde en samenwerking creëren zowel voor het onderwijs als bedrijf/organisatie. Omschrijf het blijvend effect van het project voor de betrokken partijen.
 • ENGAGEMENT: deelnemen is een engagement aan het volledige STEM-traject.

 

Wat willen we bereiken?

 • STEM-didactiek en projectwerking bevorderen
 • Positieve profilering beroepsgericht en technisch onderwijs
 • Werken aan kwaliteitsverbetering
 • Samenwerking school en bedrijf versterken
 • Community STEM: delen van goede voorbeelden, handvaten voor leerkrachten ifv studierichtingoverstijgende samenwerking

Aan welke criteria moet het project voldoen?

 • MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE: Toon aan welke link er is met één of meerdere gebieden ‘Visie 2050':
  • circulaire economie
  • slim wonen en leven
  • industrie 4.0
  • levenlang leren en dynamische levensloopbaan
  • zorg en welzijn 4.0
  • vlot en veilig mobiliteitssysteem
  • energietransitie
  • Meer info over de transitiegebieden vind je via deze link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050
  • Download hier de publicatie over visie 2050
 • STUDIERICHTINGOVERSTIJGEND: Het moet studierichting- en/of schooloverstijgend zijn.
 • STEM: Op welke manier komen de verschillende elementen van STEM aan bod binnen het project?
 • AANVRAAGFORMULIER: Het idee wordt uitgewerkt in het aanvraagformulier waar we op een beknopte manier peilen naar de doelstelling, de mijlpalen, team en het vooropgestelde resultaat.

Hoe wordt de projectaanvraag geëvalueerd?

Elk van de bovenstaande projectcriteria wordt gescoord op 5 punten
0 = afwezig
2 = aanwezig maar onvoldoende
4 = goed uitgewerkt
5 = uitstekend

We hebben een budget voor max. 25 projecten voorzien.
Projecten moeten een score van min. 15 op 20 behalen om weerhouden te worden.
Een jury bestaande uit afgevaardigden van RTC Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, Arteveldehogeschool evalueert de aanvragen.

Wat mag je van RTC verwachten?

Op elk ogenblik van het traject kan je een beroep doen op RTC om je te helpen bij de uitwerking van je project.
Wij zorgen ervoor dat gedurende het volledige schooljaar de weerhouden projecten in de kijker worden gezet via social media, website,…
In februari voorzien we een STEM-event om de nieuwe oproep voor het volgend schooljaar te lanceren. De weerhouden STEM-projecten presenteren daar een stand van zaken en inspireren leerlingen en/of leerkrachten om ook een STEM-oproep in te dienen.
Vorming rond bv. pitching, projectmanagement, digital skills…, die niet enkel bruikbaar is voor het goedgekeurde project, maar ook voor toekomstige samenwerkingen met bedrijven.

Financieel

De projectsubsidie wordt uitbetaald op de rekening van de school.
Stappen na goedkeuring van het STEM-project:
 • De deelnemende school en RTC Oost-Vlaanderen sluiten een overeenkomst af
 • Uiterlijk 30 juni 2018 bezorgt de deelnemende school aan RTC een debetnota van 500 euro voor uitbetaling van het voorschot.
 • Op het einde van het schooljaar (juni 2019) verwachten we een beknopt stavingsdossier voor de totaal gemaakte kosten (max. 1000 euro). Het dossier bestaat uit een overzicht (sjabloon in excel aangeleverd door RTC) samen met de ingescande bewijsstukken.
 • Na goedkeuring van het stavingsdossier bezorgt de deelnemende school aan RTC een debetnota van max. 500 euro voor de laatste uitbetaling uiterlijk 30 juni 2019.

STEM-traject

 • Maart 2018: projectoproep
 • April-mei 2018: aarzel niet om RTC te contacteren om je te helpen bij het indienen van je aanvraag.
 • 25 mei 2018: definitieve projectvoorstellen worden ingediend.
 • 8 juni 2018: krijgt elke school een antwoord of het project weerhouden werd.
 • Eind juni 2018: de school ontvangt een eerste schijf van 500 euro om te starten met het project.
 • Najaar 2018: versterken van de leerkrachten/leerlingen rond samenwerking met elkaar en met het bedrijfsleven, ‘pitchen van ideeën’, projectmanagement...
 • Februari 2019: op het STEM-event presenteren leerkrachten en/of leerlingen samen met het betrokken bedrijf de stand van zaken van hun project.
 • Mei 2019: Na indienen van het stavingsdossier ontvangt de school de tweede en laatste schijf van max. 500 euro.

Tips

 • Werk multidisciplinair, leg uit hoe elke studierichting een rol opneemt in het traject.
 • Welke ICT-middelen gebruik je? Benoem ze.
 • Schets je probleemstelling. Denk aan kansen en risico’s

Heb je nog vragen? Hulp nodig?

Wil je graag een STEM-project indienen, maar je hebt nog vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren: tel. 09 267 73 91. We komen langs en bespreken samen je idee.

Aanvraag indienen

Download hier de oproep in pdf
Download hier het aanvraagformulier
Je dient jouw aanvraag in per mail naar info@rtcoostvlaanderen.be