Doelstelling Technologica

terug

De 11de editie van TECHNOLOGICA vindt plaats op 16 mei 2017

TECHNOLOGICA richt zich tot alle secundaire scholen (3de graad) in Oost-Vlaanderen met een TSO-BSO aanbod mechanica-elektriciteit, koeling-warmte en auto. Het betreft een netoverschrijdend initiatief waaraan 37 scholen kunnen participeren.

Elke school krijgt de kans hun geïntegreerde proefopstellingen (GIP) of eindwerken tentoon te stellen. Het eindwerk wordt beoordeeld zowel naar presentatie als naar inhoud. De leerlingen presenteren hun eindwerk voor juryleden, die bestaan uit experts uit het bedrijfsleven en diverse opleidingsinstellingen. Het geheel wordt afgesloten met een prijsuitreiking. In 2016 namen 69 GiP’s deel..

De beurs wordt gekoppeld aan een techniekfestival voor leerlingen uit het 6de leerjaar basisonderwijs. Zij brengen een begeleid bezoek aan de beurs en kunnen deelnemen aan een 20-tal techniekworkshops. De techniekworkshops worden georganiseerd door Oost-Vlaamse TSO – BSO scholen, hogescholen en partnerorganisaties zoals VDAB of sectoren. In 2017 zullen 716 leerlingen uit het basisonderwijs een bezoek brengen.

Het doel van ons initiatief is het technisch- en beroepsonderwijs positief onder de aandacht te brengen. De techniekworkshops willen leerlingen uit het basisonderwijs overtuigen dat technisch onderwijs boeiend en creatief is. De meerwaarde voor de deelnemende jongeren, leraren, scholen en bedrijven is de mogelijkheid om kennis te maken en zich te oriënteren t.o.v. de andere scholen.