INNOVET-rapport

Idea Consult heeft in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en Vorming, een bevraging gedaan bij tal van partners rond professionalisering in het arbeidsmarktgericht onderwijs. Heel wat scholen met een beroepsgericht en technisch aanbod hebben hieraan meegewerkt.

Het resultaat kan je lezen in het rapport.

Download het rapport.