Leraar op bedrijfsstage

Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem!

Wil je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging? Dankzij het Departement Onderwijs en Vorming kan je tijdens je afwezigheid vervangende activiteiten rond vakoverschrijdende eindtermen laten organiseren voor de leerlingen. Een ervaren organisatie staat in voor activiteiten die een boost geven aan de ondernemingszin, creativiteit en ondernemerschap van de leerlingen. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal5 werkdagen. Bekijk de informatie.