Praktisch

Voor een overzicht van het VDAB-aanbod in Vlaanderen klikt u op volgende link: http://infrastructuuraanbod-onderwijs.appspot.com/  

Afsprakenkader: meer info

Inschrijven kan uitsluitend via de website van het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) in de provincie waar het VDAB competentiecentrum gelegen is. Via een link op de site van de RTC's is het infrastructuuraanbod van VDAB terug te vinden. Voor de planning is het belangrijk om het aantal opleidingsdagen te vermelden en de schatting van het aantal leerlingen, alsook de voorkeursperiode. Ook voor de leerlingenopleiding heftruck dient er ingeschreven te worden via het RTC. VDAB maakt de goedgekeurde aanvragen met vermelding van de toegewezen dagen zo snel mogelijk bekend aan de RTC's. Zij zullen vervolgens de scholen op de hoogte brengen.

Wijzigingen 2017-2018

Leeratelier goederenbehandeling (heftruck)
 • De betrokken leraren volgen éénmalig een 5-daagse betalende train-the-trainer bij VDAB. Dit is vorig schooljaar voor de meeste leraren al gebeurd.
 • Het gebruik van de infrastructuur wordt beperkt tot een door VDAB vastgelegd oefenpakket inclusief rijrichtlijnen dat wordt toegelicht op de jaarlijkse verplichte wegwijssessie.
 • De betrokken leraren volgen jaarlijks minimaal één volledige schaduw-/oefendag (opfrissingsdag) om het vastgelegd oefenpakket met bijbehorende rijrichtlijnen in te oefenen.
Toepassing wetgeving voor elektrische werkzaamheden
 • Er bestaat een specifieke wetgeving voor elektrische werkzaamheden. Ook in onze leerateliers is dit van toepassing. Er komt een bewustmakingsactie aan de start van het schooljaar 2017-2018 naar onze instructeurs en teamleiders om de de voorziene preventiemaatregelen uit te voeren voor het werken met derden via de wegwijssessie.

LEERKRACHT STAAT ZELF IN VOOR DE OPLEIDING EN MAAKT GEBRUIK VAN DE VDAB-INFRASTRUCTUUR

 • De opleiding wordt gegeven door de leerkracht.Ook de lesvoorbereiding is zijn of haar verantwoordelijkheid.
 • De vakbekwaamheid, beroepscompetenties en medische geschiktheid van de leraar behoren tot de verantwoordelijkheid van de school/het CDO/Syntra.
 • De school/het CDO/Syntra is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de toevertrouwde infrastructuur door de leraren en de leerlingen.
 • De opleiding bij de VDAB is een vorm van extramurosactiviteit.
 • De leerlingen DBSO en leertijd volgen de ‘10 dagen’ tijdens de leercomponent.

Wegwijs (WMO, gratis)

 • De VDAB maakt deze leerkracht wegwijs op de infrastructuur in de competentiecentra. Het gaat o.a. om de veiligheidsaspecten, de werking van de machines, overdracht methodiekspecifiek vaktechnisch instructie, ... Dit wegwijs maken brengt geen kosten mee voor de school. maar is verplicht voorafgaand de opleiding.

Train the Trainer (betalend)

 • Als de leerkracht nog niet over de vereiste vakbekwaamheid beschikt, kan de VDAB instaan voor hun opleiding (Train the Trainer).
 • Dit laatste gebeurt tegen de tarieven die ook gehanteerd worden voor werknemers uit andere sectoren, niet te verwarren met de ‘wegwijs’ voor vakbekwame leerkrachten die gratis is.
 • Sommige sectoren komen tussen in de opleidingskost van deze TTT, bijvoorbeeld TOFAM Oost-Vlaanderen voor alle richtingen gerelateerd aan mechanica-elektriciteit.

10 DAGEN ZIJN GEEN GARANTIE

 • De opleidingsduur is niet gegarandeerd 10 dagen.
 • Het gaat om het aantal dagen dat de school en de VDAB gezamenlijk beoordelen als noodzakelijk voor de betrokken studierichting met een maximum van 10 dagen. In de secties waar er met ‘normale openingsuren’ gewerkt wordt (ca. 8-16 u.), stelt de VDAB maximum 20% van deze ‘normale openingsuren’ ter beschikking.
 • Bij inschrijving geeft de school een voorkeurperiode door, de VDAB kan hiervan afwijken indien de planning de aanvraag niet toelaat.

Kostprijs

Het VDAB-aanbod is gratis met uitzondering van de Train the Traineropleidingen.
RTC Oost-Vlaanderen komt niet tussen in de kost voor deze Train the Trainer opleidingen en eventuele vervoerskosten van leerlingen en leerkrachten.

Bus Wondelgem!

 • De bus die werkzoekenden naar het CC Wondelgem brengt, kan geen leerlingen meenemen!
 • Een betalend alternatief is de MAX-mobiel meer info ivm reservaties en kostprijs op: http://www.max-mobiel.be/