RTC en STEM


Vanuit de RTC-opdracht kunnen ook STEM-gerelateerde initiatieven op de agenda worden geplaatst. We doen dit enerzijds ter ondersteuning van het technisch en beroepsonderwijs en anderzijds met een link naar een maatschappelijke realiteit. 

Connectie kan worden gemaakt met het STEM-leertraject waar vanuit RTC, op vraag van het departement Onderwijs & Vorming, een traject wordt voorzien voor leerkrachten uit het technisch en beroepsonderwijs.

De RTC’s - als Vlaams beleidsinstrument – zijn de enige structurele partner die inzetten op de samenwerking scholen-bedrijven. Het is onze ambitie om de RTC’s als netwerk meer te profileren. Dit netwerk kan ingezet worden als (lokale) verbinder tussen scholen en bedrijven. Ook sectororganisaties kunnen hier hun rol spelen. We wensen de platformfunctie verder uit te bouwen, te optimaliseren.

Binnen de community rond STEM-gerelateerde initiatieven vormt het samenbrengen van kennis door leerkrachten uit het beroepsgericht en technisch onderwijs het opzet. De concrete samenwerking met bedrijven vormt er het uitgangspunt.We maken hier de link naar het STEM-bedrijventraject waar de opgedane kennis en ervaring van een beperkt aantal scholen en bedrijven gedissemineerd worden naar alle scholen met een beroepsgericht en technisch aanbod in Oost-Vlaanderen.

In het voorjaar 2018 lanceerden we een nieuwe projectoproep waarmee we scholen willen ondersteunen en aanmoedigen om rond STEM aan de slag te gaan.