RTC en STEM

Vanuit de RTC-opdracht kunnen ook STEM-gerelateerde initiatieven op de agenda worden geplaatst. We doen dit enerzijds ter ondersteuning van het technisch en beroepsonderwijs en anderzijds met een link naar een maatschappelijke realiteit. 

Connectie kan worden gemaakt met het STEM-leertraject waar vanuit RTC, op vraag van het departement Onderwijs & Vorming, een traject wordt voorzien voor leerkrachten uit het technisch en beroepsonderwijs. Een verdere uitrol van het STEM-charter met inbreng van RTC behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De RTC’s - als Vlaams beleidsinstrument – zijn de enige structurele partner die inzetten op de samenwerking scholen-bedrijven. Het is onze ambitie om de RTC’s als netwerk meer te profileren. Dit netwerk kan ingezet worden als (lokale) verbinder tussen scholen en bedrijven. Ook sectororganisaties kunnen hier hun rol spelen. We wensen de platformfunctie verder uit te bouwen, te optimaliseren. Het contacteren van bedrijven die het STEM-charter ondertekenden kan bv. voor RTC een aanleiding zijn om de platformfunctie verder concreet te maken en het aantal bedrijfscontacten op te drijven. Voor het STEM-actieplan kan dit betekenen dat er – via RTC - een stap verder gezet kan worden naar engagementen tussen scholen, bedrijven en andere actoren.

Ondersteuning van het technisch en beroepsonderwijs tot STEM-ambassadeurs. Technische scholen zijn geprefereerde partners om aan STEM te doen. Een koppeling kan worden gemaakt met de talrijke STEM-initiatieven in het technisch onderwijs zelf. Inspireren van het technisch en beroepsonderwijs door een verbinding te maken tussen STEM en het bedrijfsleven.