STEM-bedrijventraject@RTC

In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming zetten we een leertraject op voor het technisch en beroepsonderwijs als inspiratie en ondersteuning bij vernieuwend STEM-onderwijs. Wij bieden jullie mogelijkheden, uitdagingen en inspiratie om het technisch en beroepssecundair onderwijs de STEM-status te geven die ze verdienen!

Uitgangspunten

  • Samenwerking met het bedrijfsleven
  • Studiegebiedoverschrijdende aanpak (binnen uw school)
  • Maatschappelijk relevante invalshoek

Visie

We ervaren veel engagement en enthousiasme bij bedrijven om projectmatig met het onderwijs aan de slag te gaan. Een samenwerking tussen scholen en bedrijven leidt tot aantrekkelijk onderwijs. Een concrete projectopdracht uit een realistische bedrijfscontext is het middel dat we hiervoor inzetten. We gaan op zoek naar mogelijkheden om leerinhouden en de klaspraktijk te koppelen aan noden en behoeften van de bedrijven.

Conclusies

Voor de achtergrondinfo en verslaggeving van de verschillende sessies klik je hier .

Partners