STEM-bedrijventraject@RTC

In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming zetten we een leertraject op voor het technisch en beroepsonderwijs als inspiratie en ondersteuning bij vernieuwend STEM-onderwijs. Wij bieden jullie mogelijkheden, uitdagingen en inspiratie om het technisch en beroepssecundair onderwijs de STEM-status te geven die ze verdienen!

afsluitende plenaire sessie

Op donderdag 27 april '17 zijn we te gast bij SIEMENS om de ervaringen en conclusies van de provinciale trajecten te delen. Alle info vindt u hier .

Uitgangspunten

  • Samenwerking met het bedrijfsleven
  • Studiegebiedoverschrijdende aanpak (binnen uw school)
  • Maatschappelijk relevante invalshoek

Visie

We ervaren veel engagement en enthousiasme bij bedrijven om projectmatig met het onderwijs aan de slag te gaan. Een samenwerking tussen scholen en bedrijven leidt tot aantrekkelijk onderwijs. Een concrete projectopdracht uit een realistische bedrijfscontext is het middel dat we hiervoor inzetten. We gaan op zoek naar mogelijkheden om leerinhouden en de klaspraktijk te koppelen aan noden en behoeften van de bedrijven.

Doelgroep

Leerkrachten en ondersteunende diensten (TA, TAC, directie) TSO/BSO. We beogen 15 scholen die elke sessie een team van twee deelnemers (bij voorkeur 3de graad) van de school inschrijven (max. 30 deelnemers).

Aanbod Oost-Vlaanderen

Het traject bestaat uit vier sessies van telkens een halve dag: op 12/01, 14/02, 08/03 en 28/03/17 in vier verschillende bedrijven. Ter afsluiting wordt een provinciegrensoverschrijdende plenaire bijeenkomst voorzien (27/04/17).

De bedrijven zijn hedendaags, innoverend en geëngageerd in het STEM-gebeuren. Het bedrijf staat centraal tijdens de sessie. Zowel de voorstelling van de bedrijfsopdracht als het bedrijfsbezoek vormen de rode draad. Bijkomend wordt tijdens elke sessie een goede praktijk voorgesteld die input kan leveren om de koppeling met de klaspraktijk te maken.

Sessie-opbouw (8u30-12u30):

  • Onthaal en verwelkoming (RTC) | 10’
  • Bedrijfsvoorstelling en bezoek (i.f.v. de opdracht) | 60’
  • Voorstelling van de opdracht (bedrijfscontact) | 20’
  • Thema-voorstelling (getuigenis) | 45’
  • Feedbackmoment (RTC, traject-begeleider, bedrijfscontact, deelnemers, getuigen) | 60’
  • Afsluiting en netwerkmoment (RTC) | 45’

We beschouwen dit traject als een LEER-traject voor alle partners (school, bedrijf, RTC). Glassroots begeleidt het proces. Hier vind je een overzicht van de concrete invulling in Oost-Vlaanderen. 

Het maximaal aantal deelnemers werd bereikt. Er kan niet meer ingeschreven worden voor het traject in het voorjaar 2017.

verslaggeving

Voor de achtergrondinfo en verslaggeving van de verschillende sessies klik je hier .

Deelnemen in een andere provincie?

Het staat je vrij deel te nemen aan de sessiereeks van een collega-RTC. Meer info over het programma in de andere provincies vind je via onderstaande links.

bijkomende Info

Bijkomende vragen? Contacteer Isabelle Herteleer isabelle@rtcoostvlaanderen.be of 09 267 73 89

Partners