Veiligheid

De school/hetCDO/Syntra ziet erop toe dat de leraar een wegwijssessievan de VDAB volgt over de campus, het leeratelier en de arbeidsmiddelen(machines) die aan de praktijkleraar zullen worden toevertrouwd.
De informatieoverdracht in de wegwijssessie wordt schriftelijkvastgelegd door middel van een werkpostfiche.

Veiligheidskledij

  • Het is de verantwoordelijkheid van de school om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)nodig zijn.
  • Op de wegwijs wordt dit samen met de werkpostfiche besproken.
  • De leerlingen dienen bij praktijkgerichte opleidingen altijd PBM's zoals veiligheidskledij en - schoenen te voorzien!
  • De vakleerkracht voorziet voor zichzelf ook de gepaste PBM's.
  • Indien deelnemers zonder PBM's aan de opleiding starten, wordt de opleiding onmiddellijk gestaakt, en zal aan de deelnemers gevraagd worden terug naar de school te gaan.