Verzekeringen

Burgerlijke aansprakelijkheid en toevertrouwde goederen

  • De school/het CDO/Syntra verbindt zich ertoe leerlingen en leraren te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid via de schoolpolis die de schade veroorzaakt door de gebruikers (leraren en leerlingen) dekt.
  • Deze polis verzekert eveneens de schade aan toevertrouwde goederen.
  • Een kopie van de polis dient vooraf de opleiding bezorgd te worden aan de teamleider van het competentiecentrum waar de opleiding plaatsvindt.

Aansprakelijkheid verplaatsing op weg naar het CC

  • De school verzekert ook de leerlingen en leraren tegen ongevallen in het competentiecentrum en op weg naar het competentiecentrum.
  • Voor de leertijd jongeren ziet Syntra erop toe dat het bedrijf waarmee de leerling een leerovereenkomst heeft instaat voor deze verzekering.
  • Voor de leerlingen DBSO met een opleidings-/ arbeidsovereenkomst gaat het CDO na of het bedrijf in het kader van deze overeenkomst deze verzekering op zich neemt. Zo neen, verzekert het CDO de leerling tegen ongevallen in/op weg naar het competentiecentrum.