Voeding

Uw RTC-contactpersoon: Isabelle Herteleer | 09 267 73 89 | isabelle@rtcoostvlaanderen.be

De projecten in het studiegebied Voeding richten zich naar leerlingen 3de graad secundair onderwijs van onderwijsinstellingen in Oost-Vlaanderen. De opleidingen zijn kosteloos voor de deelnemende scholen, tenzij anders vermeld. Het jaaractieplan 2017-2018 voorziet volgende projecten:

community-werking

Aanvullend op een breed gamma aan opleidingen die vanuit de sector wordt georganiseerd, is er nood aan inspiratie rond vernieuwing en vooruitgang binnen het studiegebied voeding (zowel voor leerkrachten als leerlingen). Binnen dit studiegebied trekt men trouwens aan de alarmbel voor wat betreft instroom. Vernieuwing en innovatie kan een hefboom zijn voor een verbeterd imago van de sector voor de jongeren. We gaan van start met de creatie van een breed draagvlak en willen het werkveld uitvoerig bevragen. Vanuit deze contacten willen we een netwerk uitbouwen van bedrijven die inspanningen willen leveren voor de leerlingen. Tot slot is het de doelstelling met deze engagementen een inspiratiedag te organiseren voor de leerkrachten en leerlingen.
Onderstaande thema’s werden alvast naar voren geschoven:

  • Stadslandbouw
  • Vegetarisch / veganistisch eten
  • Foodlabs
  • Voeding en gezondheid (dieetleer, allergenen, …)
  • Voeding en 3D-printing

MOBIEL PAKKET KOOKMATERIAAL

Partner: Cnudde
Techniek doet zijn intrede in de restaurantkeuken zodat men met de nodige finesse en precisie de gerechten kan bereiden. De Polyscience, Pacojet en Thermomix worden in de professionele keuken dagelijks gebruikt. Deze toestellen maken deel uit van dit project en kunnen door de scholen uitgeleend en gebruikt worden op school.

Operational excellence | Management van de grootkeuken

Partner: Compass Group
Catering en de grootkeuken hebben de laatste jaren een immense evolutie gekend. Zowel in de profit als in de non-profit-catering hebben nieuwe technieken en managementtools hun ingang gevonden. Dit alles in functie van het behalen van topkwaliteit in combinatie met een mooi bord! In enkele Gentse bedrijfskeukens kunnen leerlingen de werking van een grootkeuken ervaren onder deskundige begeleiding van een expert.