Wat is InnoVET?InnoVET staat voor Innovatie in Vocational Education and Training (VET) oftewel 'Innovatie in arbeidsmarktgerichte opleidingen'. Het initiatief bestaat momenteel uit dertien projecten die ditschooljaar vernieuwend en deelbaar lesmateriaal voor bso en tsoontwikkelen. InnoVET is een project dat de RTC’s meeondersteunen in samenwerking met het departement Onderwijs & Vormingen de Vlaamse Onderwijsraad. Met InnoVET willen wij het beroepsgericht onderwijs in tso/bso-scholen versterken.

Initiatiefnemers

InnoVET is een initiatief van de Vlaamse overheid en de Regionale Technologische Centra (RTC). Het InnoVET-traject wordt Vlaanderenbreed opgevolgd door de Vlor. Op het terrein staan de RTC's in voor de uitrol.

Concreet zal de Vlor op zoek gaan naar generieke knelpunten en succesfactoren die de projecten blootleggen. Er wordt ook bekeken hoe de output van leermiddelen, -producten en -processen op een laagdrempelige manier kan worden gedeeld met geïnteresseerden. Innovatief onderwijs betekent immers niet dat de projecten het warm water blijven uitvinden, maar leren van elkaar en zo hun expertise versterken. Ten slotte onderzoekt de Vlor ook hoe de projecten in de toekomst kunnen worden verbreed. De meeste projecten zijn momenteel immers STEM-gerelateerd.
 

13 projecten in Vlaanderen

InnoVET geeft een financiële ondersteuning aan scholen die innovatief aan de slag willen gaan met actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen. Voor het schooljaar 2019-2020 werden 13 projecten goedgekeurd over Vlaanderen. Hiervan zijn er 3 uit Oost-Vlaanderen.
 
De belangrijkste personen om dit te realiseren zijn de leraren van tso/bso-scholen en hun directies, die samen met bedrijven, sectoren, kennis- en expertisecentra toekomstgerichte innovatie binnenbrengen in de klaspraktijk. Dit traject past helemaal in het Europese programma rond Centres for Vocational Excellence dat in 2019 start en resoluut gaat voor innovatie en transitietrajecten in het bso en tso.

 

NIEUW: deelsite met lesmateriaal bso en tso

Ben je een leraar in een arbeidsmarktgerichte opleiding? Hulp nodig om in deze coronacrisis technische vaardigheden digitaal mee te geven aan je leerlingen? Om jullie te helpen staat er een nieuwe deelsite op KlasCement!

Op klascement.net/innovet/ vind je bestaande (digitale) leermiddelen die geordend zijn volgens de studiegebieden en vakken in de 2e en 3e graad secundair onderwijs (tso/bso). Deze demowebsite is nog maar een begin. Dit najaar volgen er een heleboel lesplannen, filmpjes, handleidingen en digitale lessen.

Laten we samen op zoek gaan naar vernieuwend materiaal om te delen. We dagen jullie uit om zelf, of samen met partners zoals bedrijven, sectoren of andere organisaties zoveel mogelijk lesmateriaal te delen.

Ondertussen wordt er volop verder gewerkt met de InnoVET-partners om in het najaar een nog rijker en gevarieerder aanbod te lanceren!

Hier kan je een beknopte samenvatting over InnoVET vinden, meer info over de InnoVET-projecten vind je HIER