Wat is InnoVET?InnoVET staat voor Innovatie in Vocational Education and Training (VET), hier geoperationaliseerd als tso- en bso-opleidingen, die toegang geven tot de arbeidsmarkt of verdere studies. Met InnoVET wensen wij het beroepsgericht onderwijs in tso/bso-scholen te versterken.

InnoVET geeft een financiële ondersteuning aan scholen die innovatief aan de slag willen gaan met actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen. Voor het schooljaar 2019-2020 werden 13 projecten goedgekeurd over Vlaanderen. Hiervan zijn er 3 uit Oost-Vlaanderen.

De belangrijkste personen om dit te realiseren zijn de leraren van tso/bso-scholen en hun directies, die samen met bedrijven, sectoren, kennis- en expertisecentra toekomstgerichte innovatie binnenbrengen in de klaspraktijk. Dit traject past helemaal in het Europese programma rond Centres for Vocational Excellence dat in 2019 start en resoluut gaat voor innovatie en transitietrajecten in het bso en tso.

Het InnoVET-traject wordt Vlaanderenbreed opgevolgd door de Vlor. Op het terrein staan de RTC's in voor de uitrol.