Wat is InnoVET?InnoVET staat voor Innovatie in Vocational Education and Training (VET), hier geoperationaliseerd als tso- en bso-opleidingen, die toegang geven tot de arbeidsmarkt of verdere studies. Met InnoVET wensen wij het beroepsgericht onderwijs in tso/bso-scholen te versterken.

Initiatiefnemers

InnoVET is een initiatief van de Vlaamse overheid en de Regionale Technologische Centra (RTC). Het InnoVET-traject wordt Vlaanderenbreed opgevolgd door de Vlor. Op het terrein staan de RTC's in voor de uitrol.

Concreet zal de Vlor op zoek gaan naar generieke knelpunten en succesfactoren die de projecten blootleggen. Er wordt ook bekeken hoe de output van leermiddelen, -producten en -processen op een laagdrempelige manier kan worden gedeeld met geïnteresseerden. Innovatief onderwijs betekent immers niet dat de projecten het warm water blijven uitvinden, maar leren van elkaar en zo hun expertise versterken. Ten slotte onderzoekt de Vlor ook hoe de projecten in de toekomst kunnen worden verbreed. De meeste projecten zijn momenteel immers STEM-gerelateerd.

13 projecten in Vlaanderen

InnoVET geeft een financiële ondersteuning aan scholen die innovatief aan de slag willen gaan met actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen. Voor het schooljaar 2019-2020 werden 13 projecten goedgekeurd over Vlaanderen. Hiervan zijn er 3 uit Oost-Vlaanderen.

De belangrijkste personen om dit te realiseren zijn de leraren van tso/bso-scholen en hun directies, die samen met bedrijven, sectoren, kennis- en expertisecentra toekomstgerichte innovatie binnenbrengen in de klaspraktijk. Dit traject past helemaal in het Europese programma rond Centres for Vocational Excellence dat in 2019 start en resoluut gaat voor innovatie en transitietrajecten in het bso en tso.

Hier kan je een beknopte samenvatting over InnoVET vinden, meer info over de InnoVET-projecten vind je HIER