Wie is wie

Emmanuel Depoortere

Coördinator

Tel. 09 267 73 93
emmanuel@rtcoostvlaanderen.be
Emmanuel is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van RTC Oost-Vlaanderen.

Henny Thienpondt

Consulente

Tel. 09 267 73 91
yelva@rtcoostvlaanderen.be
Henny is verantwoordelijk voor het studiegebied Auto en het provinciegrens overschrijdend aanbod. Henny concretiseert eveneens de platformwerking voor het studiegebied zorg. Henny staat tevens in voor de financiële ondersteuning van de vzw. Henny is bereikbaar op alle werkdagen uitgezonderd op woensdag.

 Liza Stormens

Consulente

Tel. 09 267 73 94
liza@rtcoostvlaanderen.be
Liza is verantwoordelijk voor het studiegebied Mechanica-Elektriciteit en de samenwerking met VDAB. Wat communicatie betreft, passeren o.a. het jaarverslag, de website, ... door haar handen.

Isabelle Herteleer

Consulente

Tel. 09 267 73 89
isabelle@rtcoostvlaanderen.be
Isabelle is verantwoordelijk voor de studiegebieden Hout-Bouw, Land- en Tuinbouw, Voeding en Chemie. Daarnaast staat Isabelle in voor de opvolging van de opdracht herwaardering van het technisch- en beroepsonderwijs.