Wie is wie

Emmanuel Depoortere

Coördinator

Tel. 09 267 73 93
emmanuel@rtcoostvlaanderen.be  
Emmanuel is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van RTC Oost-Vlaanderen.

Henny Thienpondt

Consulente

Tel. 09 267 73 91
yelva@rtcoostvlaanderen.be
Henny is verantwoordelijk voor het studiegebieden auto en land- en tuinbouw (in duo). Henny volgt het provinciegrensoverschrijdend aanbod op en is betrokken bij duaal leren.  Tenslotte ondersteunt Henny in het financiële luik van de vzw.

Liza Stormens

Consulente

Tel. 09 267 73 94
liza@rtcoostvlaanderen.be
Liza is verantwoordelijk voor de studiegebieden mechanica-elektriciteit en land- en tuinbouw (in duo). Liza staat ook in voor de samenwerking met VDAB. Wat communicatie betreft, passeren o.a. het jaarverslag, de website en de nieuwsbrief, ... door haar handen.

Sofie Stoffijn

Consulente

Tel. 09 267 73 89
sofie@rtcoostvlaanderen.be
Sofie is verantwoordelijk voor de studiegebieden hout-bouw, chemie en voeding. Sofie staat ook in voor STEM-aanbod van RTC. Wat communicatie betreft, legt Sofie zich toe op de website en onze social media.