Wie is wie

Emmanuel Depoortere

Coördinator

Tel. 09 267 73 93
emmanuel@rtcoostvlaanderen.be
Emmanuel is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van RTC Oost-Vlaanderen.

Henny Thienpondt

Consulente

Tel. 09 267 73 91
yelva@rtcoostvlaanderen.be
Henny is verantwoordelijk voor het studiegebied auto, chemie, voeding (B), land- en tuinbouw (B) en het provinciegrensoverschrijdend aanbod. Henny concretiseert eveneens de platformwerking voor het studiegebied zorg (stagematching). Ze volgt ook het duaal leren op de voet en staat tenslotte in voor de financiële ondersteuning van de vzw. Henny is bereikbaar op alle werkdagen uitgezonderd op woensdag.  

Liza Stormens

Consulente

Tel. 09 267 73 94
liza@rtcoostvlaanderen.be
Liza is verantwoordelijk voor het studiegebied mechanica-elektriciteit, voeding (A), land- en tuinbouw (A) en de samenwerking met VDAB ikv de 10-dagen. Wat communicatie betreft, passeren o.a. het jaarverslag, de website, ... door haar handen.

Sofie Stoffijn

Consulente

Tel. 09 267 73 89
sofie@rtcoostvlaanderen.be

Sofie volgt de projecten en de platformwerking van hout-bouw op. Ze gaat aan de slag met STEM (studiegebiedoverschrijdend), en stippelt een toekomsttraject uit voor het studiegebied zorg (algemeen) op.