Wie zijn we

Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen vzw wil de samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en andere arbeidsmarktactoren activeren en verstevigen. We verbinden onderwijs en bedrijfsleven. We nemen, op vraag van de Vlaamse Regering, initiatieven in de provincie Oost-Vlaanderen.  RTC Oost-Vlaanderen werd opgericht in 2003.

Missie & visie
Regelgeving
Financiering
Bestuur