Wie zijn we

De Regionaal Technologisch Centra (RTC) zorgen ervoor dat leerlingen en leraren arbeidsmarktgerichte, technische en technologische competenties verwerven. Ze doen dat door de samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en andere arbeidsmarktactoren te activeren en te verstevigen. RTC Oost-Vlaanderen werd opgericht in 2003.

RTC's werken netoverschrijdend en per provincie. De partners uit het onderwijs en de arbeidsmarktactoren bepalen samen welke noden er zijn en hoe wederzijdse ondersteuning mogelijk is. De aansturing van de RTC’s gebeurt vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De werking van de RTC’s is decretaal verankerd . De uitvoering is geregeld door een beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid. De beheersovereenkomsten worden om de vijf jaar hernieuwd.

RTC's creëren samenwerkingsverbanden van meerdere secundaire scholen met arbeidsmarktpartners in functie van een kwaliteitsvol arbeidsmarktgericht en technisch onderwijsaanbod in de regio. Ze verbinden school en werkplek zodat scholen sterker staan om de uitdagingen die een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met zich meebrengen kunnen aangaan.

Door projecten van het RTC krijgen leerlingen en leraren de mogelijkheid om zich op een loopbaan in de techniek te oriënteren, kennis te maken met de nieuw(st)e technieken en zo de aansluiting op de arbeidsmarkt te versterken. Het RTC tracht dus te faciliteren, te verbinden en te inspireren.

Meer info? https://www.rtc.vlaanderen/ of http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/regionale-technologische-centra

Missie & visie
Regelgeving
Financiering
Bestuur